"Daar hebben we het nu echt te druk voor"

Als je als team aan de slag wilt met wat de studenten van de opleiding vinden én je hebt maar weinig tijd dan is HJGGV dé ideale verbetercyclus. (Ook als je veel tijd hebt, trouwens.)

Er zijn vier groepen primaire gebruikers: de studenten, de docenten, de kartrekkers en de teamleiders.
  • De studenten zijn geen tijd kwijt buiten de les en ze kunnen allemaal mee doen. De Startvragen beantwoorden kost niet meer dan 3 minuten per keer en de Checkvragen niet meer dan 1 minuut.
  • De docenten zijn per ronde bij elkaar hooguit 2 uur tijd kwijt buiten de les. Minder als je niet per se met het hele team tot teamacties wilt komen. De meeste teams draaien twee rondes per jaar. 
  • De kartrekker heeft 8 uur per ronde nodig om het team te ondersteunen.
  • De teamleider zal, als die niet tegelijkertijd de kartrekker is, per ronde tussen 2 en 4 uur aandacht besteden aan de cyclus. 
Het uitvoeren van de teamacties kan, afhankelijk van de aard ervan, ook tijd buiten de les kosten maar die investering is er eentje waar het team dan zelf voor kiest.

Achter de link Waarom HJGGV (linksboven) vind je allerlei redenen om de cyclus in te zetten.

Uitkomsten ronde 1 bij de Car Academy van het Summa College

De uitkomsten van de eerste ronde bij Car Academy van het Summa College zijn erg goed. Je kunt dat gemakkelijk zelf zien door naar de lijngrafieken en de cijferverdelingen te kijken. (Ga met je muis naar de rode icoontjes voor de toelichting.)

Onderaan vind je de teamacties die door het onderwijsteam zijn geformuleerd naar aanleiding van de feedback. 


De cijferverdelingen (zonder geluid)
De teamacties, ook een soort uitkomsten

Mail van HJGGV in het juiste Outlook postvak

Soms vinden Office 365 gebruikers de mailtjes vanaf het platform niet terug in Outlook. Dat komt in bijna alle gevallen doordat de HJGGV-mail dan in het postvak Overige is beland in plaats van in Prioriteit. 

In het plaatje hieronder is de instructie te vinden die Microsoft zelf geeft over hoe je dat kunt veranderen. 

Achter deze link is nog veel meer te vinden over die twee postvakken Prioriteit en Overige.

Labelen

De meeste evaluatievragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit gesloten vragen. Gesloten evaluatievragen bepalen feitelijk waar de studenten wat van mogen vinden. Dat is juist bij het verzamelen van feedback niet wat je zou willen. Het gaat tenslotte niet om wat de docenten willen vragen maar om wat de studenten willen zeggen. En ze daar op voorhand m.b.v. gesloten vragen in beperken, is zonde, je weet niet wat je misloopt!

Bij HJGGV draait het allemaal om de antwoorden die de studenten geven op de derde open vraag. De eerste twee vragen - Heb je genoeg geleerd vandaag? en Wat voor cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag? - leiden de derde vraag in:  Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen?

In het filmpje zie je hoe de veelheid aan antwoorden op de derde vraag te ordenen is met behulp van labels en hoe het team vervolgens kan analyseren welke teamacties nodig zijn. De discussies in het team over de feedback en de conclusies die vervolgens getrokken worden, daar gaat het om in de HJGGV-cyclus.

Winnaars van morgen

Een helder verhaal over allerlei aspecten van studentparticipatie in het algemeen en op ROC Midden Nederland in het bijzonder. Ik denk dat als Marjolein de Jong, van Young Inspiration, indertijd geweten had van HJGGV als werkwijze om studenten structureel en continu te betrekken bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, ze de cyclus zeker had opgenomen bij de aanbevelingen. Erg lezenswaardig en ook nog eens erg goed geschreven!