Wat is HJGGV?

Heb Je Genoeg Geleerd Vandaag? Iedereen die met onderwijs te maken heeft, zal willen dat het antwoord op die vraag, als je die aan het eind van een lesdag aan een leerling of student zou stellen, JA is. Dat geldt natuurlijk voor de lerenden zelf, maar ook voor de docenten, voor de ouders, voor de directie, voor de inspectie, voor de maatschappij. Die vraag, en dat door iedereen gewenste antwoord, is het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van HJGGV.

HJGGV is een participatiecyclus voor studenten, of leerlingen, en tegelijkertijd een verbetercyclus voor onderwijsteams. HJGGV biedt teams een gestructureerde en systematische werkwijze om kort-cyclisch aan de slag te zijn met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De verbeteragenda van het team wordt steeds weer gevoed vanuit de feedback van de studenten/leerlingen.

De feedback komt voort uit de antwoorden op deze drie vragen:

  • Heb je genoeg geleerd vandaag?
  • Geef eens een cijfer voor hoeveel je geleerd hebt vandaag?
  • Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen? Geef tips, tops mogen ook.

De antwoorden op de eerste twee vragen en de tips, observaties, klachten of ideeën die de studenten/leerlingen geven als reactie op de derde vraag leveren het team input voor het vaststellen van teamacties. De studenten/leerlingen mogen, anoniem, alles tikken wat ze willen, maar de feedback mag niet gericht zijn op individuele docenten. Daar is HJGGV niet voor bedoeld.
Na vijf weken wordt aan de studenten/leerlingen gevraagd of ze ervaren dat er iets met de antwoorden gedaan is. De eerste twee vragen worden opnieuw gesteld, de derde vraag is nu:
  • Heb je gemerkt dat de docenten met jullie feedback aan de slag zijn gegaan?
De Checkvraag geeft het team zicht op hoe herkenbaar de acties zijn geweest.

Achter deze link vind je een schematisch weergaven van de cyclus met een heel aantal verwijzingen naar meer info in de vorm van filmpjes.

Online logboek
HJGGV wordt ondersteund door een online teamomgeving. Alle input van de studenten/leerlingen wordt automatisch verwerkt tot overzichtelijke rapportages. Het team formuleert gezamenlijk de teamacties en de regisseur legt de acties vast op de teamomgeving. Er ontstaat in de loop van de tijd vanzelf een logboek waarin is terug te vinden wat er allemaal in het kader van de verbetercyclus is gebeurd en wat de opbrengst daarvan is.

Op de website hjggv.nl vind je meer zakelijke informatie over de cyclus.


Een paar screenshots van de online omgeving

Een voorbeeld van een filmpje over de uitkomsten van een afnameweek en de duiding daarvan. Het meest interessante deel van de uitkomsten, zijn de tips en de tops die de studenten hebben ingetikt. Daar laat ik nu natuurlijk niks van zien, die zijn voor het team bestemd.