Week 7

Ook de uitkomsten van de Check-vragen worden met de studenten besproken. Het gesprek bevestigt nog een keer welk belang de docenten hechten aan de feedback van de studenten. De uitkomsten maken duidelijk of reparaties nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de studenten onvoldoende herkennen dat de docenten aan de slag zijn met de teamacties. 

Sla het gesprek nooit over, ook niet als de uitkomsten goed zijn.


Week 4

Het bespreken van de uitkomsten en de teamacties met de studenten is een wezenlijke stap in de cyclus. In de teamacties moeten de studenten de feedback herkennen. Dat zijn lang niet altijd de tips die ze zelf hebben ingetikt. 
Studenten moeten vanuit een breder perspectief naar de acties van de docenten kunnen kijken. Docenten moeten goed kunnen uitleggen hoe elke teamactie voortkomt uit de feedback, waarom die belangrijk is en hoe ze de teamactie - herkenbaar voor studenten - oppakken. 
Als het niet lukt om de teamacties te koppelen aan de feedback of als de teamacties niet herkenbaar zijn voor studenten, is dat te zien aan de uitkomsten van de Checkweek.

Week 2: Drie soorten uitkomsten als input voor de teamacties

Er worden in de HJGGV-cyclus maar drie gesloten vragen gesteld en maar één open vraag. De combinatie van de antwoorden en de wijze waarop die antwoorden verkregen worden, levert heel veel meer statistische informatie op dan je op grond van het aantal vragen zou verwachten. Het levert natuurlijk informatie op over het al dan niet groter worden van het percentage studenten dat JA zegt op de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag?. Maar het levert ook informatie op over het commitment waarmee de docenten de methodiek omarmen; over het commitment van de studenten om serieus mee te doen; over het verband tussen die twee zaken; over nog veel meer. De statistische informatie is omgezet in lijngrafieken en cijferverdelingen

De lijngrafieken staan net als de cijferverdelingen in je Dashboard. Je kunt zelf kiezen welke combinatie van lijngrafieken je in het overzicht wilt weergeven. Elke combinatie is mogelijk. Langs de x-as vind je de afnameweek: Sw16173 staat voor Startweek van ronde 3 in schooljaar 16/17, Cw staat voor Checkweek. Op de linker y-as staan procenten en aantallen, bij de rechter y-as staan de cijfers 1 t/m 10.
De cijferverdelingen laten zien welke cijfers JA en NEE-zeggers geven en hoe vaak ze dat doen. Ze geven meer inzicht dan alleen het gemiddelde, vooral als je ze over een langere periode met elkaar vergelijkt. De cijferverdelingen worden ook gebruikt bij het analyseren van de tips. (zie filmpje verderop)
Hieronder een filmpje (zonder geluid) over hoe de lijngrafieken en cijferverdelingen weergegeven worden.

De tips - en suggesties en klachten en ideeën en observaties en suggesties en reflecties enz. - van de studenten, daar gaat het natuurlijk om. Ze geven het team inzicht in wat de studenten vinden van school. Aan het eind van de Startweek worden de tips gepubliceerd op het portaal, alleen zichtbaar voor de docenten van het team. Het verwerken van de tips tot teamacties is een echte teamactiviteit. Het filmpje laat dat zien. 
Het is niet de bedoeling dat de tips achteraf met de leerlingen gedeeld worden. We willen vermijden dat leerlingen zich ter verantwoording geroepen voelen. Een aantal tips staat wel online, mét toestemming van de studenten. Je vindt ze hier.

De teamacties zijn het resultaat van de analyse die het onderwijsteam gemaakt heeft van de uitkomsten. Aan het eind van de teambijeenkomst legt de regisseur de teamacties vast. Ze komen meteen in je dashboard op portal.hjggv.nl te staan.

De teamacties kunnen gericht zijn op het verbeteren van de onderwijspraktijk en op het verbeteren van de uitvoering van de cyclus. (De teamacties hieronder staan los van de feedback en de labels in het filmpje.)

door naar Week 3           terug naar het schema

 

De Startweek & de Checkweek: Het afnemen van de vragen

Het beantwoorden van de HJGGV-vragen kost letterlijk maar een paar minuten. Probeer het zelf: hjggv.link/appproberen.

Het afnemen van de vragen
In de afnameweek worden de HJGGV-vragen aan het eind van elke lesdag voorgelegd aan de studenten. Aan het begin van de laatste les* projecteert de docent de speciale QR-code op het bord (zie filmpje hieronder). Als de studenten de camera-app van hun mobiel op de QR-code richten, komt er een link in beeld die je in één keer naar de eerste vraag brengt (probeer het hier).
(De studenten kunnen eventueel ook de afnamecode op de website  app.hjggv.nl (zonder www dus).)
* Vraag aan de studenten of ze de laatste les zelf bij het beantwoorden van de HJGGV-vragen de volgende dag willen betrekken.

In dit filmpje laat ik zien wat de makkelijkste en meest effectieve manier van het afnemen van de vragen is:

De mail met Afnamelink
De docent ontvangt op de afname-dagen om 07:00 een mailtje met de afnamelink. In dat mailtje vind je onderaan de knop NU AFNEMEN. Via die knop kun je de vragen afnemen zonder dat je apart hoeft in te loggen. 

Vooraankondiging
De docent krijgt voorafgaand aan de afnameweek een bericht met een lijst van de lessen waar hij de vragen dient af te nemen. In dat bericht zit ook een agendabestand waarmee alle afnames in de agenda kunnen worden geplaatst. In het filmpje hierboven is te zien hoe je dan direct vanuit je agenda de HJGGV-vragen kunt afnemen. Als een docent geen enkele afname heeft, is dat de boodschap van het mailtje.

Spelregels (met name voor de Startweek) 
Bij het beantwoorden van de vragen horen een paar spelregels voor de studenten en docenten:
  • De HJGGV-vragen worden aan het begin van de laatste les voorgelegd aan de studenten. 
  • Denk bij het beantwoorden van de vragen terug aan de hele lesdag én aan de laatste les van de dag daarvoor.
  • Als je tips wilt intikken - dat kan alleen tijdens een Startweek - leg dan duidelijk uit wat je vindt dat er anders zou moeten. Je kunt natuurlijk ook aangeven wat je vindt dat er juist goed gaat! Allebei mag natuurlijk ook. 
  • Bij het intikken van tips mag je geen namen noemen. Het is niet de bedoeling dat je tips aan een specifieke docent geeft. We deleten je feedback als er toch een naam in voor komt, ook als het een compliment is. 
  • De tips die jullie geven zijn alleen voor jullie docenten bestemd. De tips worden achteraf niet in de klas besproken.
  • Alle antwoorden worden aan het eind van de week samengevoegd. Er is niet te zien uit welke klas bepaalde reacties gekomen zijn en daardoor is niet te achterhalen wie de feedback gegeven heeft. 

Team in actie

Het is makkelijker gezegd dan gedaan… Week 3 t/m 5 - Team in actie en Week 7 t/m 10 - Team in actie.  Of de studenten in die weken ervaren dat het Team in actie is, hangt uiteraard af van de herkenbaarheid van de teamacties. De formulering van de acties helpt daar vaak bij. De kunst is telkens expliciet te maken welke teamactie je inzet en waarom. 

Halverwege de cyclus wordt tijdens de Checkweek aan de studenten gevraagd of ze hebben gemerkt dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Een goede manier om voor én na de Checkweek na te gaan of de studenten de acties herkennen, is daar tijdens het slb/mentor uur aandacht aan te besteden. 


Kleurrijk

We willen er naar toe dat de docent bij het afnemen van de HJGGV?-vragen op zijn eigen telefoon kan intikken hoeveel studenten er in de klas zitten en vervolgens kan zien hoeveel procent van de studenten in de klas de antwoorden ook werkelijk verstuurd hebben. 

Zover zijn we nu nog niet maar om de docent toch zicht te geven op het aantal studenten dat meedoet, gaan we na de kerstvakantie het laatste scherm van de enquete bij elke afname een andere kleur geven. De docent hoeft dan alleen nog maar te vragen of de studenten hun telefoon (of laptop) even omhoog willen houden...

Advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft eind september een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer. Het lijkt wel een advies om overal binnen het onderwijs aan de slag te gaan met de Heb je genoeg geleerd vandaag?-cyclus. Klik op het plaatje als je wilt weten waarom ik dat denk.