Regisseur Miranda Kasius over het belang van het waarom

Bij Entree onderwijs staat een goede relatie tussen docent en student op nummer 1. Bij alle Entree opleidingen van het College Start-Up Hybride Onderwijs van mboRijnland is het daarmee prima gesteld. Die conclusie kun je gerust trekken uit het hoge percentage studenten dat JA zegt op de vraag “Heb Je Genoeg Geleerd Vandaag?”. Niet dat er een 1-op-1 verband bestaat tussen een goede relatie en genoeg leren maar los van elkaar staat het zeker niet. Het afgelopen studiejaar schommelde het percentage JA-zeggers gemiddeld over alle opleidingen tussen de 80% en 90%. 

@Miranda Kasius is HJGGV-regisseur bij twee Entree opleidingen van het College Start-Up. Ze vertelt in het filmpje dat het succes van HJGGV valt of staat bij een goede uitleg van het belang van feedback bij het samen werken aan de kwaliteit van de eigen onderwijspraktijk. Een hoog percentage JA-zeggers is wel fijn maar helpt niet genoeg. Daar heb je de antwoorden op de derde vraag voor nodig… hjggv.link/3vragen 
 

Nazli Dogu, HJGGV-regisseur bij MBO Amersfoort

Bij HJGGV organiseren we natuurlijk ook onze eigen kwaliteitscyclus. Regelmatig gaan we met directies, onderwijsmanagers, onderwijsteams en studenten na wat er te verbeteren is aan de methodiek, aan de online teamomgeving, aan het verbeterlogboek, en hoe het afnemen van de HJGGV-vragen nog makkelijker kan.

Onderstaand filmpje is gemaakt aan het eind van een TEAMS-sessie waarin Nazli Dogu en ik het hebben gehad over het wel en wee van HJGGV bij de School voor Gezondheidszorg en Welzijn van MBO Amersfoort. Nazli is daar voor het derde jaar HJGGV-regisseur en docent / studieloopbaanbegeleider van het team Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn. Een aantal van de verbeterpunten die zij aandroeg is inmiddels gerealiseerd.

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd. Bel of app me via 0639751642! of kijk op hjggv.link/blog 
#HJGGV #studentparticipatie #StudentVoice #kwaliteitscultuur