tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:/posts hebjegenoeggeleerdvandaag.nl 2020-02-16T17:07:40Z tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1189758 2021-09-09T10:00:00Z 2019-10-07T11:39:35Z HJGGV, participatiecyclus en verbetercyclus ineen In het schema zie je het tijdpad dat bij elke HJGGV-ronde hoort. Klik op de i's voor extra informatie over de stappen. In vijftien minuten ben je helemaal op de hoogte. Als je het schema groot wilt zien, klik dan op HJGGV in de binnenste cirkel. 

Gebruik deze link bit.ly/hjggvcyclus als je alleen het schema wilt delen.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1507463 2020-02-08T12:18:51Z 2020-02-08T12:18:52Z Over teamacties als stuttende pijlers ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1488613 2019-12-13T15:05:12Z 2020-01-16T13:33:12Z Acht prachtige uitgangspunten! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1487360 2019-12-10T08:49:51Z 2019-12-10T08:50:47Z Van drie naar twaalf ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1481638 2019-11-24T16:21:01Z 2020-01-16T13:33:47Z Teamleren en Teamgericht HRM

Volgende week donderdagdag mag ik samen met Marian Voortman (ROC MN) een workshop geven op eerste HR-dag van het MBO, georganiseerd door de MBO Raad (link). De titel van de workshop is Teamgericht HRM als aandrijfwiel voor de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus. De pdf hieronder is geplukt uit de CANON Beroepsonderwijs van het ECBO (link), de auteur is Machiel Bouwmans. Je leest meteen waar de titel van de workshop vandaan komt maar ook hoe HJGGV Teamgericht HRM ondersteunt. 

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1477971 2019-11-16T11:34:35Z 2019-11-16T11:35:24Z HJGGV en de Koerskaart "Ons Professioneel Statuut" ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1474782 2019-11-07T07:29:17Z 2019-11-08T16:32:11Z Duidend-en-een adviezen

Vandaag werd tijdens het eerste dagdeel van de tweedaagse training "Creatief denken en probleem oplossen" door Addy de Zeeuw mijn HOEKANIK... - vraag uitgekozen. De training maakt onderdeel uit van het Festival der Creativiteitsorde op Terschelling, fantastisch goed georganiseerd door het Consortium voor Innovatie (CvI).

Mijn HOEKANIK... - vraag is voorgelegd aan de 29 andere deelnemers om daarmee de brainstorm battle en de SCAMPER methode te illustreren. In no time waren er 18 (achttien) flapover vellen volgeschreven met adviezen. Als je goed kijkt, zie dat ik er al een heel aantal ter harte genomen heb. Met de rest ga ik nog aan de slag. Het allerbelangrijkste advies dat ik uit alle adviezen gehaald heb, is dat ik die vraag niet op deze manier moet stellen en daarom ben ik ontzettend blij dat ik hem gesteld heb. Welke vraag? Dat zeg ik dus niet. Heb ik genoeg geleerd vandaag? Meer dan genoeg! ]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1474120 2019-11-05T13:28:46Z 2019-11-05T13:29:46Z Nu is het woord aan... ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1472193 2019-10-31T13:37:31Z 2020-02-16T17:07:40Z STEEK JE NEK UIT! Met je team, in je team en voor je studenten: ga HJGGV-en !!

In het lijstje hierboven vind je een opsomming van de verschillende "soorten" teamacties die teams formuleren. De meeste teamacties komen direct voort uit de feedback die de studenten via de HJGGV-vragen (bit.ly/appproberen) aan de docenten hebben kenbaar gemaakt. 

Ongeveer een kwart van de teamacties gaat over het beter laten draaien van de cyclus zelf. Teams willen kennelijk graag dat de cyclus zo optimaal mogelijk draait én Teams ervaren tegelijkertijd dat dat nog helemaal niet zo makkelijk is.

Tijdens de workshop laten Giel Kessels (Summa College) en ik eerst kort zien hoe de HJGGV-cyclus in elkaar steekt. Daarna willen we samen met de deelnemers de hordes verkennen die teams tijdens het draaien van de cyclus tegenkomen. Om vervolgens te komen tot een stel strategieën om die hordes zonder brokken over te komen.

We gaan gebruikmaken van een van de werkvormen die Giel en ik zijn tegengekomen tijdens de tweedaagse training Creatief Probleem Oplossen van Addy de Zeeuw in het kader van het onvolprezen Festival der Creativiteitsorde (ook CvI)

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1463653 2019-10-07T11:37:21Z 2019-10-07T11:40:44Z In Amersfoort zijn ze er klaar voor ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1460856 2019-07-15T16:30:00Z 2019-10-07T11:40:59Z MBO Amersfoort gaat ook meedoen! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1467306 2019-06-21T10:00:00Z 2019-10-18T11:03:51Z Reflectie op de afgelopen ronde

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1422109 2019-06-20T12:14:46Z 2019-09-29T15:05:34Z Teamscan in een nieuwe jas

Op de website van de SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) kwam ik de teamscan tegen voor de teamontwikkeling van Onderwijsteams maar nu als digitale tool. De teamscan is gebaseerd op het vierfasenmodel (Amelsvoort 2000).

Probeer hem hier!

Een papieren versie is achter deze link te vinden.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1421762 2019-06-19T14:05:46Z 2019-09-29T15:06:23Z Met plezier en professionaliteit samenwerken in teams.

De Stichting Onderwijsmarktfonds MBO (SOM) heeft 10 succesfactoren voor het met plezier en professionaliteit samenwerken in teams bij elkaar gebracht in een aantrekkelijke en handige publicatie. 

Elke succesfactor wordt op een eigen pagina kort uitgewerkt en samen leveren ze een perfecte Checklist op waar elke onderwijsteam zijn voordeel mee kan doen. 

Ik heb de checklist natuurlijk tegen de HJGGV-cyclus aangehouden en ik kan moeiteloos alle succesfactoren terugvinden in hoe HJGGV is ingericht als methodiek en als online teamomgeving.

MOOI TOCH?

De publicatie is te vinden achter deze link.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1467303 2019-06-15T10:00:00Z 2019-10-18T10:40:07Z Reflectie op de Checkweek

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1417077 2019-06-12T12:31:00Z 2019-06-14T07:50:33Z Leren van HJGGV

Waar een inspectiebezoek vooral een summatieve toets van de onderwijskwaliteit is, heeft de HJGGV-cyclus meer weg van een voortdurend formatief assessment. De HJGGV-cyclus biedt onderwijsteams een werkwijze waarin de kwaliteit van het onderwijs kort-cyclisch wordt geëvalueerd door de studenten. Dat heeft alle voordelen die bij een formatieve evaluatie horen.

‘Klopt die aanname?’ Dat willen wij, Nadira Swaab van het ICLON en ik van HJGGV, graag onderzoeken in het VO. En daarom gaan we een onderzoeksaanvraag indienen bij het NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 

De volgende stap is dat we op zoek gaan naar pilot-scholen, de eerste hebben we al. Zou je met jouw school mee willen doen of wil je meer informatie over het onderzoek? Mail dan n.saab@iclon.leidenuniv.nl
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1467300 2019-06-12T10:00:00Z 2019-10-18T10:03:53Z De uitkomsten van de Checkweek filteren

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1467147 2019-05-28T10:00:00Z 2019-10-17T21:50:33Z Aankondiging versturen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1460833 2019-05-20T15:08:00Z 2019-09-29T15:12:31Z “SAMENWERKEN AAN ONDERWIJSKWALITEIT” binnen opleidingsteams ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1467037 2019-05-20T10:00:00Z 2019-10-17T22:00:11Z Labelen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1407067 2019-05-09T12:27:43Z 2019-05-09T12:28:58Z studenten Manager Retail zien het zitten

Gister was ik bij een BBL klas van de opleiding Manager Retail van Handel & Ondernemen (MBO College Westpoort) om de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus te introduceren. Ze benoemden onmiddellijk alle haken en ogen die aan het laten draaien van de cyclus vast zouden kunnen zitten. En tegelijk waren ze het allemaal eens over het belang ervan. Een aantal studenten zag meteen mogelijkheden voor iets HJGGV-achtigs in het bedrijfsleven, niet zozeer voor de klanten maar voor de medewerkers. 
Het grootste deel van de bijeenkomst is trouwens gegaan over mijn beginnend ondernemerschap. Ik ben uitgebreid ondervraagd over alle aspecten daarvan. Het maakt dat ik me weer realiseer wat voor avontuur dit is, want dat is het. 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1396522 2019-04-10T15:02:22Z 2019-10-16T19:55:25Z afname uitproberen

Dit is een voorbeeld van een afname zoals die in de klas geprojecteerd wordt. Het plaatje spreekt voor zich, denk ik. Probeer de QR-code zelf eens.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1388515 2019-03-21T22:05:55Z 2019-05-22T10:23:15Z Silvia Hoogvorst vertelt over het omzetten van feedback in een teamactie

Silvia Hoogvorst is docent biologie en studieloopbaanbegeleider aan de MLO van mboRijnland en heeft net de eerste teambijeenkomst over de feedback achter de rug. 

Hieronder de uitkomsten van de eerste Startweek, zonder de feedback natuurlijk. De volgende stap in de cyclus is de terugkoppeling van de uitkomsten en de teamacties naar de studenten.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1374512 2019-02-15T13:04:10Z 2019-10-17T15:27:28Z Nora El-Yattioui vertelt over de cyclus bij AGU

Nora El-Yattioui is docent Gezondheidszorg, onderwijsontwikkelaar en HJGGV-regisseur bij het Gezondheidscollege van ROC Midden Nederland. Bij ROC Midden Nederland is door een steeds groter aantal onderwijsteams gekozen voor de HJGGV-cyclus als tool om studentenparticipatie te optimaliseren en het onderwijs te verbeteren.
In het filmpje laat ze een deel van het Dashboard zien van de opleiding AGU en vertelt ze hoe HJGGV door het onderwijsteam wordt opgepakt.

Tijdens de CvI conferentie eind maart in Den Haag geven Nora en ik een workshop met als titel HJGGV: voor betere studenten- én docentenparticipatie

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1373463 2019-02-12T22:05:03Z 2019-06-14T09:12:32Z Merel van Rees over HJGGV als studentenparticipatietool

Merel van Rees is projectleider Studentparticipatie bij ROC Midden Nederland. Ze vertelt in het filmpje waarom ze enthousiast is over HJGGV. 
Merel heeft destijds zelf als MBO student aan het Rijn IJssel College een Studentenraad opgericht en is vicevoorzitter van JOB geweest. 

Tijdens de CvI Conferentie 2019 eind maart in Den Haag houdt Merel een MBO-talk met de titel Studentparticipatie: #Waarom is duidelijk, maar #Hoedan?

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1370307 2019-02-04T14:44:30Z 2019-02-05T09:20:51Z tips vanuit het VO

Er zitten in het VO meer haken en ogen aan het draaien van HJGGV-cyclus dan in het MBO maar dat komt niet door een gebrek aan tips. Deze komen uit de eerste vier leerjaren.


]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1466791 2019-01-29T22:06:00Z 2019-10-16T21:10:34Z De teamacties

Je wilt uitkomen op een stel acties die door iedereen zich achter kan scharen en verantwoordelijk voor voelt. Het is daarom belangrijk om de teamacties nog tijdens de teambijeenkomst door een teamlid uit te laten tikken zodat iedereen zich kan bemoeien met de precieze formulering. 

In het filmpje zie je hoe ze op de teamomgeving kunnen worden vastgelegd.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1368352 2019-01-29T20:38:53Z 2019-01-31T20:31:17Z Henk van der Weit over de dialoog binnen het team

Henk van der Weit is docent bij de opleiding Motorvoertuigentechniek en Carrosserie (MEC) van ROC Midden Nederland. Henk is ook HJGGV-regisseur van het team. 

Wat Henk vertelt in het filmpje doet zo sterk denken aan een artikel van Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN) in Science Guide dat ik er een stukje uit citeer. De rest van het artikel is te vinden achter deze link.

"Maar helemaal lastig is om met elkaar het constructief conflict aan te gaan (Vanden Bossche, 2006). 
Bij dit laatste is de diversiteit binnen het team uitgangspunt en vindt er een dialoog plaats om verschillende ideeën tegen elkaar af te wegen. Juist deze aanpak kan leiden tot lastige situaties maar ook tot nieuwe creatieve oplossingen.  Constructieve conflicten worden vaak verward met ruzies in het team. Maar daar gaat het hier niet over. In een stevige dialoog worden verschillen in ideeën expliciet gemaakt, in plaats van ze onbenoemd onder het vloerkleed te schuiven. Veiligheid ervaren en vertrouwen in elkaar zijn essentieel voor teamleden om dit te kunnen." 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350736 2018-12-06T09:10:09Z 2019-06-14T07:00:26Z Een activatiemail versturen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350531 2018-12-05T12:37:46Z 2018-12-05T12:37:46Z Een bericht sturen naar alle docenten

]]>
Herman Post