tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:/posts HJGGV weblog 2019-02-17T10:50:58Z tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1189758 2019-09-09T10:00:00Z 2019-02-17T10:50:58Z HJGGV, participatietool en verbetercyclus ineen

In het schema zie je het tijdpad dat bij elke HJGGV-ronde hoort. Klik op de rode cirkels voor extra informatie over de stappen. In vijftien minuten ben je helemaal op de hoogte. (Als je op een iPad kijkt, klik dan hier om de rode cirkels te activeren.)
Wil je het schema downloaden? Klik op de link onderaan.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1374512 2019-02-15T13:04:10Z 2019-02-15T13:10:46Z Nora El-Yattioui vertelt over de cyclus bij AGU

Nora El-Yattioui is docent Gezondheidszorg, onderwijsontwikkelaar en HJGGV-regisseur bij het Gezondheidscollege van ROC Midden Nederland. Bij ROC Midden Nederland is door een aantal onderwijsteams gekozen voor de HJGGV-cyclus als tool om studentenparticipatie te optimaliseren en het onderwijs te verbeteren.
In het filmpje laat ze een deel van het Dashboard zien van de opleiding AGU en vertelt ze hoe HJGGV door het onderwijsteam wordt opgepakt.

Tijdens de CvI conferentie eind maart in Den Haag geven Nora en ik een workshop met als titel HJGGV: voor betere studenten- én docentenparticipatie

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1373463 2019-02-12T22:05:03Z 2019-02-13T09:21:28Z Merel van Rees over HJGGV als studentenparticipatietool

Merel van Rees is projectleider Studentparticipatie bij ROC Midden Nederland. Ze vertelt in het filmpje waarom ze enthousiast is over HJGGV. 
Merel heeft destijds zelf als MBO student aan het Rijn IJssel College een Studentenraad opgericht en is vicevoorzitter van JOB geweest. 

Tijdens de CvI Conferentie 2019 eind maart in Den Haag houdt Merel een MBO-talk met de titel Studentparticipatie: #Waarom is duidelijk, maar #Hoedan?

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1370307 2019-02-04T14:44:30Z 2019-02-05T09:20:51Z tips vanuit het VO

Er zitten in het VO meer haken en ogen aan het draaien van HJGGV-cyclus dan in het MBO maar dat komt niet door een gebrek aan tips. Deze komen uit de eerste vier leerjaren.


]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1368352 2019-01-29T20:38:53Z 2019-01-31T20:31:17Z Henk van der Weit over de dialoog binnen het team

Henk van der Weit is docent bij de opleiding Motorvoertuigentechniek en Carrosserie (MEC) van ROC Midden Nederland. Henk is ook HJGGV-regisseur van het team. 

Wat Henk vertelt in het filmpje doet zo sterk denken aan een artikel van Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN) in Science Guide dat ik er een stukje uit citeer. De rest van het artikel is te vinden achter deze link.

"Maar helemaal lastig is om met elkaar het constructief conflict aan te gaan (Vanden Bossche, 2006). 
Bij dit laatste is de diversiteit binnen het team uitgangspunt en vindt er een dialoog plaats om verschillende ideeën tegen elkaar af te wegen. Juist deze aanpak kan leiden tot lastige situaties maar ook tot nieuwe creatieve oplossingen.  Constructieve conflicten worden vaak verward met ruzies in het team. Maar daar gaat het hier niet over. In een stevige dialoog worden verschillen in ideeën expliciet gemaakt, in plaats van ze onbenoemd onder het vloerkleed te schuiven. Veiligheid ervaren en vertrouwen in elkaar zijn essentieel voor teamleden om dit te kunnen." 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350736 2018-12-06T09:10:09Z 2018-12-06T09:37:34Z Een activatiemail versturen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350531 2018-12-05T12:37:46Z 2018-12-05T12:37:46Z Een bericht sturen naar alle docenten

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350274 2018-12-04T16:40:05Z 2018-12-12T10:20:58Z Afnames aanmaken en aanpassen

Een wat langer filmpje voor de regisseurs waarin gedemonstreerd hoe je de afnames voor een hele week aanmaakt, hoe je afnames aanpast en hoe je een enkele afname kunt aanmaken. Voor het gemak heb ik aangegeven waar je naar toe kunt voor specifieke onderdelen. 

 • 0:00 start
 • 0:43 format roosterbestand downloaden
 • 1:55 format roosterbestand uploaden
 • 2:35 afname aanpassen
 • 2:55 enkele afname aanmaken
 • 4:00 vooraankondiging afnames versturen
 • 4:32 klaar

Als je gebruik maakt van een HJGGV-Pro Licentie dan hoef je geen roosterbestand meer aan te maken en kun je beginnen bij 1:50.  

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350201 2018-12-04T13:31:07Z 2018-12-04T14:54:14Z Docenten importeren

Het filmpje laat zien hoe je als regisseur een enkele docent of juist een heel team toe kan voegen aan de online HJGGV-omgeving. Ook het opnieuw versturen van de activatiemail komt aan de orde (begint bij 2:00).]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1348627 2018-11-29T14:02:09Z 2018-11-29T14:02:10Z Afnemen via de link in de herinneringsmail

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1348364 2018-11-28T17:20:32Z 2018-11-28T17:24:17Z introductie-ppt voor de studenten van Handel & Ondernemen

Bij MBO Colleges NOORD en WESTPOORT (ROC van Amsterdam) gaan de studenten van Handel & Ondernemen volgende week beginnen met de Startweek van de eerste ronde. 

Hieronder vind je de presentatie door Wiet Roodenburg, een van de HJGGV-regisseurs, is gemaakt voor de docenten om de cyclus bij de studenten te introduceren.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1348363 2018-11-28T17:13:25Z 2018-11-28T17:13:25Z ROC Midden Nederland is ook van de partij

Bij drie opleidingen van ROC Midden Nederland, een van het Gezondheids College, een van Veiligheid en Defensie College en een van het Automotive College, is de afgelopen maanden de HJGGV-cyclus getest. Alle drie teams hebben één ronde van de cyclus gedraaid en alle drie teams zijn enthousiast en hebben aangegeven door te willen gaan.

Het blijft niet bij deze drie. De andere BOL-opleidingen van het Automotive College en van het Veiligheid en Defensie College gaan ook kennismaken met HJGGV en mogelijk gebeurt dat ook bij de andere opleidingen van het Gezondheids College. Een belangrijke reden voor ROC Midden Nederland om met de HJGGV-cyclus aan de slag te gaan was om na te gaan of de studenten inderdaad via maar drie vragen met feedback zouden komen waar de teams handen en voeten aan kunnen geven. En dat blijkt prima uit te pakken. Kortcyclische studentenparticipatie als onderdeel van de HJGGV-cyclus leidt via de Onderwijsteams tot groter Studentsucces, dat is waar ROC Midden Nederland voor gaat. ]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1339294 2018-11-02T15:04:00Z 2018-11-02T16:00:47Z Afnemen van de HJGGV-vragen vanuit het Dashboard

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1337454 2018-10-29T20:22:16Z 2018-10-29T20:22:16Z Nieuws vanuit het ROC van Amsterdam

De HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus biedt studenten de mogelijkheid om heel regelmatig aan te geven wat ze binnen hun opleiding goed vinden gaan en waar ze verbetermogelijkheden zien. Dat kost ze telkens letterlijk maar een paar minuten tijd. Én ze kunnen, net zo regelmatig, in nog minder tijd, aangeven of ze bemerken dat het onderwijsteam met de feedback aan de slag is gegaan.

Ook bij Handel & Ondernemen binnen MBO College Noord en MBO College Westpoort - ROC van Amsterdam - zijn de onderwijsteams benieuwd naar de antwoorden van de studenten op de drie (3!) HJGGV-vragen. Vijf teams gaan hun studenten er binnenkort naar vragen.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333759 2018-10-19T09:00:48Z 2018-10-19T09:00:48Z Het Deltion College sluit aan

De studenten en docenten van de opleiding Doktersassistent van het Deltion College gaan van start met de HJGGV-cyclus. Dat wil zeggen alles staat in de startblokken zoals je in het Dashboard van regisseur Tjarde Gaastra hieronder kunt zien. Alleen het rooster van de laatste lessen moet nog worden geüpload maar dat gebeurt vlak voor de Startweek. Daarna verschijnen in elk docenten-dashboard de afnamemomenten incl. de afnamelink. 

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333596 2018-10-18T17:16:44Z 2018-10-18T20:32:16Z App

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333553 2018-10-18T12:41:11Z 2018-12-04T12:57:41Z Het plannen van een nieuwe ronde

In het filmpje zie je hoe het plannen van een ronde gaat. Kijk bij 3:16 als je bij wilt weten hoe je een bestaande ronde aanpast.

In de pdf onder het filmpje staan wat tips over het maken van de planning.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333766 2018-06-26T10:00:00Z 2018-10-19T09:19:01Z Themamiddag Studentparticipatie

De Themamiddag bij het Consortium voor Innovatie, beter bekend als het CvI over studentparticipatie is prima gelukt. Met twintig collega's zijn we op zoek gegaan naar de grootste horde op weg naar een succesvolle en duurzame studentparticipatie. 

WEERSTAND BIJ DOCENTEN(TEAMS) was uiteindelijk de winnaar. Alles over de middag is te lezen in het uitstekende verslag van Karin Winters achter de link https://karinblogt.nl/luisteren-naar-de-student-om-je-onderwijs-te-verbeteren/

De aanprijzing "HJGGV, dé verbetercyclus voor Onderwijsteams" kan op twee manieren gelezen worden. Dat is niet per ongeluk zo. De online omgeving die de cyclus ondersteund is doelbewust ingericht om teamvolwassenheid te monitoren en kort-cyclisch op te pakken, mocht dat nodig zijn. Ik kom graag langs om te laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1289056 2018-05-30T13:45:37Z 2018-06-27T12:43:48Z Feestelijke Pitch

Vandaag was er een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Leiden ter gelegenheid van de jaarlijkse toekenning van de Onderwijsinnovatie subsidie. Deze subsidie is dit jaar toegekend aan 17 projecten en het project de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus in het VO is er een van. En we mochten ons project pitchen. Hieronder de bijbehorende presentatie.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1284404 2018-05-17T11:31:43Z 2018-11-10T13:09:35Z Innovatiesubsidie van de Gemeente Leiden

Drie Leidse VO scholen - Visser ’t Hooft Lyceum, Leonardo College (Scholengroep Leonardo da Vinci), VAVO Leiden (MBO Rijnland) - krijgen van de Gemeente Leiden subsidie om komend studiejaar HJGGV uit te proberen.

Tijdens het project wordt de HJGGV-cyclus als pilot ingezet door geselecteerde docententeams in specifieke leerjaren binnen de deelnemende VO-scholen. De opbrengst wordt binnen de scholen en tussen de scholen gedeeld, zowel waar het gaat om de uitkomsten en de teamacties die voortkomen uit het draaien van de cyclus als om de lessons learned waar het gaat om het optimaliseren van het effect van de cyclus. De pilots op de verschillende scholen zijn te volgen via de website leiden.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl!

Achter deze link vind je informatie over alle projecten die de innovatiesubsidie van de Gemeente Leiden hebben ontvangen.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1284401 2018-05-17T11:16:22Z 2018-05-17T11:17:01Z Het CvI twittert

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1283286 2018-05-14T08:46:29Z 2018-05-14T14:35:30Z Regisseur Karin Albers over het gemak van de cyclus

Karin Albers is HJGGV-regisseur bij de opleiding Handel en Transport van het MBO College Economie  en de opleiding Beheer en ICT Leiden van het MBO College Techniek van mboRijnland.

In het plaatje de lijngrafieken van een aantal uitkomsten van Beheer en ICT Leiden.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1273958 2018-04-17T19:47:14Z 2018-04-18T08:59:22Z Geen studentenparticipatie zonder docentenparticipatie

De HJGGV-cyclus helpt je als onderwijsteam de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met behulp van de feedback van de studenten. De feedback haal je op m.b.v. de HJGGV-vragen. Des te beter dat gaat des te meer feedback.
Via het Dashboard van het online platform is op verschillende manieren te volgen of het oogsten van de feedback goed lukt.

De blauwe lijngrafiek
De HJGGV-vragen worden altijd aan het eind van de dag, aan het begin van de laatste les gesteld. Voor elke laatste les is een afname-code aangemaakt die studenten nodig hebben om de vragen via de App te beantwoorden. Die afname-code is uniek. Daardoor is het mogelijk om bij te houden in hoeveel procent van de laatste lessen de HJGGV-vragen ook werkelijk gesteld zijn. Dat gebeurt in de blauwe lijngrafiek op het Dashboard. 

Hieronder de blauwe lijngrafieken van drie verschillende opleidingen

In het ideale geval geeft de lijngrafiek steeds aan dat in 100% van de laatste lessen de HJGGV-vragen aan de studenten zijn voorgelegd. Dat dat niet steeds lukt, is niet zo raar. Soms is de laatste les door een roosterwijziging ineens de laatste les niet meer, soms wordt het afnemen domweg vergeten. Toch is het van belang om het percentage zo hoog mogelijk te houden. Al was het maar om elkaar te laten zien dat je dat samen voor elkaar krijgt.
Een manier om dat te doen is door samen een percentage af te spreken en dat vast te leggen als teamambitie. Eventueel stel je het percentage bij als het onhaalbaar of juist te laag blijkt te zijn. Door zo'n ambitie af te spreken, komt het percentage vanzelf op de teamagenda. 

Met het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit lijkt de blauwe lijngrafiek niets te maken te hebben. Maar dat heeft het wel. Je kunt er namelijk goed mee zien of iedereen mee doet met het ophalen van de respons. En beide is een voorwaarde voor het succesvol draaien van de cyclus.

Geen studentenparticipatie zonder docentenparticipatie.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1270519 2018-04-09T08:01:57Z 2018-04-11T09:33:33Z Themamiddag CvI over studentenparticipatie
In het innovatiehuis van het Consortium voor Innovatie (kortweg het CvI) is er op vrijdagmiddag 22 juni een themamiddag rondom studentenparticipatie. Het doel is praktijken uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren. 
Karin Winters vertelt bijvoorbeeld hoe studentenparticipatie door Stichting leerKRACHT wordt vormgegeven;
Merel Van Rees - projectleider studentenparticipatie bij ROC Midden Nederland en bovendien voormalig vicevoorzitter van het bestuur van JOB - deelt haar ervaringen als student en als projectleider; 
Ikzelf laat zien hoe de #HJGGV-cyclus daaraan bijdraagt. Het programma is bijna rond. Klik op de link voor meer info op de website van het CvI.
Het programma is bijna rond. Klik op de link voor meer info op de website van het CvI. https://lnkd.in/eZNz4Pw

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1265753 2018-03-27T14:02:28Z 2018-03-27T20:54:33Z Het filteren van feedback

De studenten geven anoniem antwoord op de HJGGV-vragen. Op de derde vraag Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen? kunnen ze daarom alles tikken wat ze willen en dat mag ook. Dat is te zeggen, ze mogen bijna alles tikken. Een belangrijke spelregel voor de studenten is dat de feedback niet over individuele docenten mag gaan. De HJGGV-cyclus is daar niet voor bedoeld. Dat geldt ook voor feedback die als compliment bedoeld is. Als het toch gebeurt, wordt de feedback gewist. Trouwens, ook feedback waarin studenten JA aanvinken als antwoord op de eerste vraag en vervolgens een 1 geven als antwoord op de tweede vraag wordt verwijderd.

In het filmpje laat ik zien hoe het filteren van feedback in zijn werk gaat en dat die gedelete feedback toch nog heel zinvol blijkt te zijn:

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1263809 2018-03-21T10:01:55Z 2018-03-21T10:01:55Z Het JEL is toe aan de eerste Checkweek
Bij het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend vindt deze week de Checkweek plaats van de eerste ronde. 
Hieronder een voorbeeld wat de regisseur kan zien van de voortgang van het afnemen van de vragen én een voorbeeld van een berichtje dat vanuit het portal kan worden verstuurd naar het team ter aanmoediging. 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1260836 2018-03-13T14:07:02Z 2018-03-13T14:07:03Z Giel Kessels over HJGGV op Linkedin

Giel Kessels, docent bij de Car Academy van het SUMMA College, heeft net het volgende artikel gepubliceerd Linkedin. Hier vind je het origineel.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1260706 2018-03-13T07:50:20Z 2018-03-13T09:12:12Z Het versterken van kwaliteitscultuur

Afgelopen woensdag ben ik tijdens de CvI conferentie naar de workshop Passende interventies voor het versterken van kwaliteitscultuur geweest. De workshopleiders waren Ingrid van der Pluym (ROC Nijmegen), Marjet Brouwer (mboRijnland), beide lid van de werkgroep Expertise van het Kwaliteitsnetwerk MBO,  en Alie Kamphuis (Eqavet/Cinop).

De werkgroep heeft samen met Eqavet een lijst van tien inzichten opgesteld waar iedereen die aan het werk is om kwaliteitscultuur in het onderwijs te versterken, van moet weten. 

Ik had al eerder kennisgemaakt met de lijst en de publicatie waar de lijst uit voortkomt. Afgelopen oktober werden ze uitgereikt tijdens de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk aan de deelnemers van een workshop die toen door dezelfde werkgroep gegeven werd. 

Drie inzichten stonden tijdens de workshop centraal:

 • Onderwijsteams werken vanuit een duidelijke, gedragen en doorleefde onderwijsvisie.
 • Onderwijsteams zijn extern georiënteerd en vragen pro-actief om feedback.
 • Onderwijsteams zijn verbeteringsgericht vanuit het collectief en individueel lerend vermogen.

Elke groep kreeg vervolgens de opdracht voor één inzicht na te gaan wat er in de eigen instelling al goed gaat en wat er beter kan. Aan het eind van de workshop werd dat gedeeld met de andere groepen. En vervolgens vertelden de workshopleiders hoe zij zelf in de eigen instelling vervolg hebben gegeven aan de inzichten. 

Ik zat in een groepje dat zich boog over het derde punt. Ik had mezelf voorgenomen om vooral te luisteren en weinig te zeggen. En vooral niet steeds alles te koppelen aan mijn ervaringen met de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus. Dat viel me niet mee. 

Wat goed gaat, is dat er steeds meer methodieken zijn om het collectief vermogen om te leren aan te jagen. Die van Stichting leerKRACHT werd genoemd en mijn voornemen indachtig, heb ik vermeden HJGGV te pluggen…

Een probleem dat nogal eens genoemd werd als iets wat beter kon was het vermogen van teams om echt teams te zijn. Collectief leren heeft een collectief leerbelang nodig. Veel teams in het onderwijs zijn zogenaamde pseudo-teams. Zonder teamcultuur geen kwaliteitscultuur.

Achter deze linkzijn de tien inzichten te vinden en het onderliggende document. Allemaal meer dan de moeite van het bekijken waard.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1260704 2018-03-13T07:48:09Z 2018-03-13T09:12:38Z Drie aandachtspunten vanuit het ECBO

Patricia Brouwer, onderzoeker bij het ECBO, hield afgelopen donderdag een MBO Talk tijdens de CvI conferentie die als titel had  Het potentieel van opleidingsteams in het mbo wordt onderbenut.

Tijdens de talk gaat het met name over wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor het ondersteunen van teams die je daadwerkelijk in hun kracht wilt zetten om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor het verbeteren van de kwalitiet van het onderwijs. Dat de sector dat als ambitie heeft, is terug te vinden in het professioneel statuut dat al bijna 10 jaar geleden door de sociale partners werd opgesteld. 

Zonder ondersteuning vanuit de instelling zal het een opleidingsteam niet zomaar lukken om echt aan zet te komen. 

Patricia Brouwer noemt drie aandachtspunten die belangrijk zijn bij het ondersteunen van opleidingsteams. Alleen als er voldoende aandacht is voor alle drie de aandachtspunten zal het potentieel van opleidingsteams ten volle kunnen worden benut. En kennelijk, als je naar de titel van de Talk kijkt, is dat wel eens niet het geval.

De drie aandachtspunten zijn:

 • Onderlinge samenwerking
 • Onderzoekende houding
 • Onderwijskundig leiderschap

De talk gaat verder over hoe nodig het is dat die aandacht ook echt naar die drie aandachtpunten gaat. In dit artikelwordt dat veel beter uitgewerkt dan ik hier kan. 

Kon ik maar half zo goed alles op een rijtje zetten, denk ik onwillekeurig bij aanhoren van de Talk. Hoewel, dat is precies de reden om er naar te luisteren natuurlijk.

Ik denk trouwens dat alle drie de punten volop aan de orde komen bij het werken met de HJGGV-cyclus. Het ondersteunende online portal biedt het team, de teamleider en het management de mogelijkheden om, voor elk van de drie punten, na te gaan of er aandacht en ondersteuning nodig is. En de mogelijkheid om te zien of eventuele interventies hebben geholpen.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1257929 2018-03-07T09:16:16Z 2018-03-07T09:18:22Z HJGGV weer op de CvIOV conferentie

Giel Kessels geeft tijdens de CvI conferentie in Leeuwarden een workshop over het inzetten van de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus bij de Car Academy. De uitkomsten blijven om over naar huis te schrijven. (filmpje zonder geluid)

]]>
Herman Post