tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:/posts HJGGV weblog 2018-02-15T08:23:41Z tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1189758 2018-09-09T10:00:00Z 2018-01-29T22:21:58Z HJGGV, dé verbetercyclus voor onderwijsteams

In het schema zie je het tijdpad dat bij elke HJGGV-ronde hoort. De rode cirkels geven extra informatie over de stappen. In vijftien minuten ben je helemaal op de hoogte. (Als je op een iPad kijkt, klik dan hier om de rode cirkels te activeren.)
Wil je het schema downloaden? Klik op de link onderaan.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1246969 2018-02-13T07:49:07Z 2018-02-15T08:21:56Z Teamleider Hans Duijndam analyseert m.b.v. de labels

Hans Duijndam is teamleider van het team ICT beheer, een van de opleidingen bij MBO College Techniek & ICT, mboRijnland.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1244974 2018-02-09T12:53:09Z 2018-02-15T08:22:08Z Docent Maha Znagui over het belang van team-commitment

Maha Znagui is docent van het team Handel en Transport van het MBO College Economie, mboRijnland.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1244118 2018-02-07T21:23:58Z 2018-02-07T21:32:21Z HebJeGenoegGewonnenVandaag?

Robot-Hackaton, een initiatief van de bibliotheek Gelderland Zuid, heeft vanmiddag de IPON AWARD gewonnen en we feliciteren ze van harte!!! Maar wij voelen ons, met de nominatie en dit mooie Juryrapport, op geen enkele manier een verliezer. Dus  JA, we hebben genoeg gewonnen vandaag!

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1241996 2018-02-04T23:42:00Z 2018-02-08T08:25:12Z De eerste Startweek bij het JEL in Purmerend Hieronder zie je een deel van de uitkomsten van de eerste Startweek bij HAVO2 en bij VWO2 van Het Jan van Egmond Lyceum. Het gaat bij de HJGGV-cyclus om de ontwikkeling van de uitkomsten in de tijd. Een enkele meting zegt niet zo veel. Niettemin, dit zijn uitkomsten waar je mee voor de dag kan komen, zou ik zeggen.
Wat ook aan de uitkomsten te zien is, is dat de docenten er samen in geslaagd zijn om bij bijna alle laatste lessen de HJGGV-vragen te stellen. Een goede opbrengst aan respons is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle cyclus. Aan die voorwaarde is uitstekend voldaan aan het begin van de eerste ronde. (Klik op de uitroeptekens en het pijltje voor extra toelichting.)
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1241932 2018-02-02T16:20:55Z 2018-02-15T08:22:28Z Leraar in Opleiding Anne Naus over HJGGV

LIO-er Anne Naus is docent Omgangskunde bij de opleiding Sociaal Werk van het MBO College Welzijn, mboRijnland.


]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1241953 2018-02-02T15:58:00Z 2018-02-15T08:22:41Z Docent Edwin van Kuilenburg over hoe het was en hoe het is

Edwin van Kuilenburg is docent bij de opleiding Sociaal Werk van het MBO College Welzijn, mboRijnland. 

Tijdens de teambijeenkomst na de Startweek van de eerste ronde zijn deze teamacties afgesproken. Tijdens de Checkweek, direct na de voorjaarsvakantie, wordt aan de studenten gevraagd of ze gemerkt hebben dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1241795 2018-02-02T10:48:30Z 2018-02-15T08:23:02Z SUMMA College docent Giel Kessels over HJGGV Tijdens de Onderwijsdag bij SUMMA Techniek, 31 januari j.l., presenteerde Giel Kessels van de Car Academy deze Prezi aan collega's van ander teams.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1241787 2018-02-02T10:16:21Z 2018-02-02T10:18:05Z Genomineerd voor het IPON - Innovatie van het Leren Award MBO!

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1240446 2018-01-30T22:06:31Z 2018-02-15T08:23:18Z Teamleider Patricia Danckaarts over HJGGV

Patricia Danckaarts is teamleider van het team Handel & Transport bij het MBO College Economie van mboRijnland.

Het team van Patricia is in oktober 2016 gestart met de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus. In het plaatje hieronder zie je de ontwikkeling van het percentage JA-zeggers tot en met de Checkweek van de derde ronde. 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1239517 2018-01-29T07:49:33Z 2018-02-15T08:23:41Z SW vindt het een goed idee

Niet alleen de studenten van SW vinden HJGGV een goed idee, ook de docenten. Tenminste dat concludeer ik uit het hoge percentage laatste lessen waarin de HJGGV-vragen ook werkelijk gesteld zijn, nl. 95%! 
Vanmiddag gaat het team aan de slag met de feedback.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1238877 2018-01-27T18:57:15Z 2018-01-27T18:58:27Z JAN VAN EGMOND sluit aan

Komende week start het JAN VAN EGMOND LYCEUM uit Purmerend met een HebJeGenoegGeleerdVandaag-pilot. Alle tweedeklassers krijgen een lesweek lang aan het eind van elke dag de HJGGV-vragen voorgelegd. Het JAN VAN EGMOND is de eerste VO-school die de cyclus gaat uitproberen en iedereen is erg benieuwd naar de uitkomsten van de eerste Startweek.
Vorige week is het waarom, het wat en het hoe uitgelegd aan de docenten o.a. met behulp van https://lnkd.in/gpkmq7T, vandaag hebben de docenten hun lijstje laatste lessen gekregen en volgende week gaat het beginnen. In het filmpje (met geluid) zie je de route van rooster naar afnamecodes.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1237755 2018-01-25T15:07:40Z 2018-01-25T15:16:15Z De afnames aanmaken m.b.v. het roosterbestand

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1236860 2018-01-23T22:01:48Z 2018-01-23T22:07:58Z In VIVES Magazine!!

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1235947 2018-01-22T12:52:01Z 2018-01-22T13:04:16Z HJGGV op IPON 2018, op de bühne en op het START-UP Plein

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1233841 2018-01-18T14:46:16Z 2018-02-01T19:06:23Z "Daar hebben we het nu echt te druk voor"
Hoeveel tijd kost het eigenlijk om de HJGGV-cyclus draaiende te houden? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen. Voor het grootste deel hangt dat namelijk af van het onderwijsteam zelf. Het team bepaalt immers zelf welke teamacties er naar aanleiding van de feedback worden ingezet. Heel wat acties worden tijdens de lessen ingezet, sommige kosten tijd buiten de lessen om en er zijn er die buiten de lessen worden voorbereid en in de lessen worden uitgevoerd. Hoe dan ook, het is aan het onderwijsteam zelf hoeveel tijd het in de teamacties wil investeren.
Blijft over de vraag hoeveel tijd er gaat zitten in het werken met de methodiek zelf en met het ondersteunende online platform. Er zijn vier groepen primaire gebruikers: de studenten, de docenten, de kartrekkers en de teamleiders.
  • De studenten zijn geen tijd kwijt buiten de les en ze kunnen allemaal mee doen. De Startvragen beantwoorden kost hooguit 4 minuten per keer en de Checkvragen hooguit 1 minuut.
  • De docenten zijn per ronde van 10 weken bij elkaar ongeveer drie uur tijd kwijt buiten de les en in totaal ongeveer anderhalf uur in de les.
  • De kartrekker heeft 12 uur per ronde nodig om het team te ondersteunen.
  • De teamleider zal, als die niet tegelijkertijd de kartrekker is, per ronde tussen vijf en zes uur aandacht moeten besteden aan de cyclus. 
Als "Daar hebben we het nu echt te druk voor" een reactie is op het idee dat het draaien van de HJGGV-cyclus zelf veel tijd kost dan hoop ik dat nu rechtgezet te hebben :-). Eigenlijk denk ik dat de cyclus je tijd bespaart maar dat werk ik ergens anders een keer uit. 

Als je als team aan de slag wilt met wat de studenten van de opleiding vinden én je hebt maar weinig tijd dan is HJGGV dé ideale verbetercyclus. (Ook als je veel tijd hebt, trouwens.)

In de tabel hieronder zie je verder uitgewerkt waar de tijd aan besteed wordt.

Achter de link Waarom HJGGV (linksboven) vind je allerlei redenen om de cyclus in te zetten.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1233301 2018-01-17T14:14:16Z 2018-01-18T23:17:00Z Uitkomsten ronde 1 bij de Car Academy van het Summa College
De uitkomsten van de eerste ronde bij Car Academy van het Summa College zijn erg goed. Je kunt dat gemakkelijk zelf zien door naar de lijngrafieken en de cijferverdelingen te kijken. (Ga met je muis naar de rode icoontjes voor de toelichting.)

Onderaan vind je de teamacties die door het onderwijsteam zijn geformuleerd naar aanleiding van de feedback. 


De cijferverdelingen (zonder geluid)
De teamacties, ook een soort uitkomsten

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1236853 2018-01-11T21:51:00Z 2018-01-23T22:34:09Z Mail van HJGGV in het juiste Outlook postvak

Soms vinden Office 365 gebruikers de mailtjes vanaf het platform niet terug in Outlook. Dat komt in bijna alle gevallen doordat de HJGGV-mail dan in het postvak Overige is beland in plaats van in Prioriteit. 

In het plaatje hieronder is de instructie te vinden die Microsoft zelf geeft over hoe je dat kunt veranderen. 

Achter deze link is nog veel meer te vinden over die twee postvakken Prioriteit en Overige.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1219067 2017-12-19T20:54:00Z 2018-01-21T10:33:26Z Niet 'kwaliteitscyclus' maar 'verbetercyclus'

Verbetercyclus past beter zolang er nog wat te verbeteren is. Bovendien zit er nu een dubbele betekenis in de aanprijzing. Het is immers ook een cyclus waar onderwijsteams zelf betere onderwijsteams van kunnen worden.

(met dank aan Karin Winters)

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1218850 2017-12-19T13:52:23Z 2018-01-05T18:04:55Z Labelen

De meeste evaluatievragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit gesloten vragen. Gesloten evaluatievragen bepalen feitelijk waar de studenten wat van mogen vinden. Dat is juist bij het verzamelen van feedback niet wat je zou willen. Het gaat tenslotte niet om wat de docenten willen vragen maar om wat de studenten willen zeggen. En ze daar op voorhand m.b.v. gesloten vragen in beperken, is zonde, je weet niet wat je misloopt!

Bij HJGGV draait het allemaal om de antwoorden die de studenten geven op de derde open vraag. De eerste twee vragen - Heb je genoeg geleerd vandaag? en Wat voor cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag? - leiden de derde vraag in:  Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen?

In het filmpje zie je hoe de veelheid aan antwoorden op de derde vraag te ordenen is met behulp van labels en hoe het team vervolgens kan analyseren welke teamacties nodig zijn. De discussies in het team over de feedback en de conclusies die vervolgens getrokken worden, daar gaat het om in de HJGGV-cyclus.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1214493 2017-12-10T19:50:30Z 2018-01-05T18:05:42Z NU AFNEMEN

In het filmpje hieronder kun je zien hoe je de HJGGV-vragen in de les kunt afnemen dmv de NU AFNEMEN - link in je Dashboard op portal.hjggv.nl.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1240653 2017-12-08T20:54:00Z 2018-01-31T09:44:36Z Poster Car Academy

Bij de Car Academy hangt deze poster in de docentenkamer om iedereen aan de teamacties van de eerste ronde te herinneren.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1209018 2017-12-05T14:30:00Z 2018-01-15T18:45:18Z Winnaars van morgen

Een helder verhaal over allerlei aspecten van studentparticipatie in het algemeen en op ROC Midden Nederland in het bijzonder. Ik denk dat als Marjolein de Jong, van Young Inspiration, indertijd geweten had van HJGGV als werkwijze om studenten structureel en continu te betrekken bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, ze de cyclus zeker had opgenomen bij de aanbevelingen. Erg lezenswaardig en ook nog eens erg goed geschreven!

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1211567 2017-12-05T12:17:01Z 2018-01-25T15:04:22Z Een nieuwe ronde plannen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1207918 2017-11-25T11:56:23Z 2017-11-27T12:34:57Z Een mooie cijferverdeling
Hieronder de cijferverdeling die afgelopen week bij een opleiding is ontstaan uit de antwoorden op de eerste twee HJGGV - vragen. Je ziet welke cijfers JA-zeggers (in het groen) geven en welke cijfers NEE-zeggers geven. Het gaat natuurlijk om de vragen ‘Heb je genoeg geleerd vandaag?’ en ‘Welk cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag?’

Lang niet alle cijferverdelingen zien er trouwens zo 'mooi' uit als deze. Denk niet dat de studenten die groene 4 en de rode 7 en 8 uit balorigheid tegen. In het antwoord op de derde HJGGV - vraag geven ze er vaak een hele begrijpelijke verklaring voor. 

Een volgende keer meer over hoe de cijferverdeling ingezet kan worden om tot teamacties te komen en hoe cijferverdelingen in de loop van de tijd blijken te veranderen.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1206577 2017-11-21T14:42:58Z 2018-02-01T15:00:31Z Car Academy is gestart

Vorige week is de Car Academy van het SUMMA College begonnen met de Startweek van de eerste ronde van de HJGGV-cyclus. 

Volgens kartrekker Giel Kessels hebben de studenten, ook al zijn de uitkomsten erg mooi, nog genoeg tips voor het team om mee aan de slag te gaan. 

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1204101 2017-11-08T21:56:15Z 2018-01-06T07:59:02Z Vanaf de SURF Onderwijsdagen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1202469 2017-11-01T12:29:39Z 2018-01-06T00:05:59Z Het docenten-dashboard

Na inloggen op portal.hjggv.nl krijgt de docent meteen zijn dashboard te zien. Bovenaan staan alle uitkomsten in een overzichtsgrafiek maar direct daaronder zijn alle activiteiten rondom de cyclus te vinden waarbij de laatste bovenaan staat. Het filmpje hieronder laat zien hoe het werkt.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1201749 2017-10-29T23:20:35Z 2017-12-23T15:41:07Z Alle uitkomsten in één overzicht

Hieronder zie je de overzichtsgrafiek van Handel en Transport. Ze zijn nu bijna een jaar bezig met de HJGGV-cyclus.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1201741 2017-10-29T22:20:04Z 2018-01-06T07:59:38Z Niet 'voor' maar 'van'

De afgelopen week zijn twee onderwijsteams met behulp van het splinternieuwe HJGGV-platform nagegaan welke teamacties er naar aanleiding van de feedback nodig zijn en toen drong het tot me door:


]]>
Herman Post