Ondersteun zeggenschap, het onderwijs wordt er beter van.

Zo ongeveer zegt Giel Kessels het. 

Giel is docent bij Summa Automotive & Smart Mobility, bestuurslid van de Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en doet promotieonderzoek aan de Open Universiteit. Zijn onderzoeksvraag luidt: Leidt keuzevrijheid bij ontwikkelingsgerichte toetsen in het mbo tot meer studentmotivatie voor deze toetsen?
Giel heeft de HJGGV-cyclus bijna zeven jaar geleden geïntroduceerd in zijn toenmalige team. Al in de Checkweek van de derde ronde gaf 90 procent van de studenten aan dat ze herkenden dat de docenten met hun feedback aan de slag waren gegaan. Echt een bijzonder resultaat! HJGGV ondersteunt de groei van zeggenschap en brengt die groei in beeld.

In het filmpje vertelt Giel over de gelijkenissen tussen keuzevrijheid bij toetsen en de HJGGV-cyclus.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb24, de volgende komt hier: hjggv.link/fb26

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling