Ondersteun zeggenschap, het onderwijs wordt er beter van.

Zo ongeveer zegt Giel Kessels het. 

Giel is docent bij Summa Automotive & Smart Mobility, bestuurslid van de Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en doet promotieonderzoek aan de Open Universiteit. Zijn onderzoeksvraag luidt: Leidt keuzevrijheid bij ontwikkelingsgerichte toetsen in het mbo tot meer studentmotivatie voor deze toetsen?
Giel heeft de HJGGV-cyclus bijna zeven jaar geleden geïntroduceerd in zijn toenmalige team. Al in de Checkweek van de derde ronde gaf 90 procent van de studenten aan dat ze herkenden dat de docenten met hun feedback aan de slag waren gegaan. Echt een bijzonder resultaat! HJGGV ondersteunt de groei van zeggenschap en brengt die groei in beeld.

In het filmpje vertelt Giel over de gelijkenissen tussen keuzevrijheid bij toetsen en de HJGGV-cyclus.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb24, de volgende komt hier: hjggv.link/fb26

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

Tactvol

Deze student heeft niet alleen oog voor de gevoelens van klasgenoten maar ook voor de gevoelens van de docenten voor wie de feedback bedoeld is. Tactvol feedback geven is een hele kunst en hier is het prachtig gelukt.

Als je alle studenten die bij jouw team horen, het vertrouwen en de ruimte geeft om een week lang anoniem hun kijk op de lesdag kenbaar te maken dan levert dat aan het eind van die week ALTIJD een verbeteragenda op.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb23, de volgende komt hier: hjggv.link/fb25

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie

Gevolg en oorzaak

Een mooie reflectie van deze student op het eigen gedrag in de klas die meteen gekoppeld wordt aan een uitnodiging aan docenten om te reflecteren op hun gedrag in de klas. Wordt hier gevolg en oorzaak onder woorden gebracht?

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb22, de volgende komt hier: hjggv.link/fb24

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie 

Ideaal voor succesvolle onderwijsteams

HJGGV is ideaal om succesvolle onderwijsteams succesvol te houden.
De HJGGV-cyclus is dan geen verbetercyclus maar een kwaliteitscyclus. Het monitoren van de kwaliteit van je onderwijs - vanuit het perspectief van ALLE studenten - is een fluitje van een cent. De feedback van de studenten helpt om het succes van het team in beeld te brengen én vast te leggen én vast te houden. 

De feedback hieronder is van een BBL-student. Je herkent meteen een aantal factoren die van een team een succesvol team maakt. Gun je zelf dit soort complimenten en gun alle studenten de gelegenheid om ze te geven. 

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb21, de volgende komt hier: hjggv.link/fb23
Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl

#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

Toekomstige collega

”MIJN TIP: GEEF DE STUDENTEN HET GEVOEL ALSOF ZE SERIEUS WORDEN GENOMEN ALS TOEKOMSTIGE COLLEGAS IN HETZELFDE WERKVELD.”
Normaal haal ik de student die de feedback heeft ingetikt letterlijk aan maar deze tip vind ik zo krachtig en waardevol dat ik ‘m wil uitlichten. Des te langer ik er over nadenk, des te mooier ik ‘m vind. Mijn tip: haal de spel- en stijlfouten eruit en maak er een tegel van voor in elke lesruimte!

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb20, de volgende komt hier: hjggv.link/fb22
Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwi

Het goede gesprek

De docenten raden een deel van de antwoorden altijd. Dat blijkt elke keer als ik aan een team vraag zelf de drie HJGGV-vragen (HJGGV.link/3vragen) te beantwoorden alsof ze student (leerling) zijn.
Kennelijk wordt er binnen veel teams niet structureel iets gedaan met wat studenten vinden, anders zouden die antwoorden niet te raden zijn...
Met HJGGV haal je de echte antwoorden planmatig op en ga je als samen structureel met de echte antwoorden aan de slag. En dat is precies wat ze doen bij de laboratiumopleidingen van Techniek College Rotterdam.
Margreet de Groot vertelt erover in het filmpje!

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb19, de volgende komt hier: hjggv.link/fb21
Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

Het Festival der Creativiteitsorde

Vandaag de laatste dag van het niet genoeg te prijzen Festival der Creativiteitsorde van het CvI (Consortium voor Innovatie). 
Waren gewone schooldagen ook maar soms zo… en ja, dat zijn ze soms ook als je afgaat op de feedback die een student aan het eind van zo’n dag gaf via de HJGGV-vragen. 
En ik denk dat ze vaker gaan voorkomen straks, als alle deelnemers van het festival weer in de eigen school aan het werk gaan. 

DANK!! Annemarie Hoevenaars en Addy de Zeeuw (en Ellen Elemans)

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb18, de volgende staat hier: hjggv.link/fb20

HJGGV in het VO

De HJGGV-cyclus draait ook in het Voorgezet Onderwijs. Ook daar zul je verrast worden door de feedback en ook daar is de feedback altijd goed bedoeld!

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb17, de volgende staat hier: hjggv.link/fb19

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

Complimenten

Je weet weliswaar niet goed waarom deze student dit teruggeeft maar het is een prachtig compliment om te ontvangen.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb16, de volgende staat hier: hjggv.link/fb18

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie

Leerdoelen, leeruitkomsten, lesdoelen

Heldere leerdoelen - of leeruitkomsten of lesdoelen, afhankelijk van de context - helpen studenten om onderwijsactiviteiten als zinvol of op zijn minst als acceptabel te ervaren.

Dit soort feedback zou toch eigenlijk nooit nodig moeten zijn.. en komt vaker voor dan je zou denken.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb15, de volgende staat hier: hjggv.link/fb17

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie