Leerdoelen, leeruitkomsten, lesdoelen

Heldere leerdoelen - of leeruitkomsten of lesdoelen, afhankelijk van de context - helpen studenten om onderwijsactiviteiten als zinvol of op zijn minst als acceptabel te ervaren.

Dit soort feedback zou toch eigenlijk nooit nodig moeten zijn.. en komt vaker voor dan je zou denken.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb15, de volgende staat hier: hjggv.link/fb17

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie