Het Festival der Creativiteitsorde

Vandaag de laatste dag van het niet genoeg te prijzen Festival der Creativiteitsorde van het CvI (Consortium voor Innovatie). 
Waren gewone schooldagen ook maar soms zo… en ja, dat zijn ze soms ook als je afgaat op de feedback die een student aan het eind van zo’n dag gaf via de HJGGV-vragen. 
En ik denk dat ze vaker gaan voorkomen straks, als alle deelnemers van het festival weer in de eigen school aan het werk gaan. 

DANK!! Annemarie Hoevenaars en Addy de Zeeuw (en Ellen Elemans)

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb18, de volgende staat hier: hjggv.link/fb20