Gevolg en oorzaak

Een mooie reflectie van deze student op het eigen gedrag in de klas die meteen gekoppeld wordt aan een uitnodiging aan docenten om te reflecteren op hun gedrag in de klas. Wordt hier gevolg en oorzaak onder woorden gebracht?

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb22, de volgende komt hier: hjggv.link/fb24

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie