Leerdoelen

Het allerbelangsrijkste voor studenten is dat ze het als zinvol ervaren om op school te zijn. Dat lukt niet altijd en dat komt nogal eens doordat het voor de studenten niet duidelijk is welke leerdoelen de docenten voor ogen hebben.

En dan krijg je dit soort feedback…

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb14, de volgende staat hier: hjggv.link/fb16

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie

Meer

Studenten willen leren, dáárvoor komen ze naar school. Dat levert soms dit soort schietgebedjes op…
De kunst is om ook tijdens het herhalen het leren zichtbaar te maken.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb13, de volgende staat hier: hjggv.link/fb15

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur  #studentparticipatie

Meteen betrekken

“We zijn nog niet zover om studenten te vragen wat ze vinden van ons veranderende onderwijs. Dat doen we liever later als het wat meer uitgekristaliseerd is”. 
In het onderwijs wordt werken aan het onderwijs vaak pas achteraf geëvalueerd (summatieve evaluatie). Dat is helemaal niet nodig. Betrek studenten van meet af aan bij het veranderen. Dat kan op heel veel manieren. Een manier die zich goed laat combineren met andere werkwijzen is het inzetten van de HJGGV-cyclus (formatieve evaluatie).

Bij Toekomstgericht Techniekonderwijs van MBO College Almere en Poort (ROC van Amsterdam | Flevoland) zijn ze drie jaar geleden gestart met modulair onderwijs. Studenten konden vanaf dat moment hun eigen leerroute bepalen (voor meer over TTO, klik hier https://lnkd.in/edzzZXRZ). De HJGGV-cyclus is tegelijkertijd ingevoerd, juist om meteen de ervaringen van ALLE studenten op een comfortabele manier te kunnen ophalen, vast te leggen en te gebruiken.

In het interviewtje vertelt Mirte Smeenk, projectleider TTO hoe o.a. HJGGV helpt.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb11, de volgende komt hier: hjggv.link/fb13

Autonomie

"Geef studenten steeds alle ruimte om te laten zien waartoe ze in staat zijn, ook bij het evalueren van het onderwijs. “, schreef ik in mijn vorige bericht (hjggv.link/fb10). 

De feedback van deze student illustreert het perfect: de vrijheid die de studenten gegund is om terug te geven aan de docenten wat zij zelf van belang vinden, wordt gebruikt om meer vrijheid te vragen voor de studenten tijdens de opleiding, in het belang van de opleiding.
(De laatste regel is kennelijk bedoeld om de feedback extra gewicht te bezorgen, ook opvallend.)

Hoe waarderen jullie deze feedback? Zouden jullie er iets mee willen/kunnen?

Het volgende HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb12

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.

De kunst van het feedback geven

Feedback geven is een vaardigheid die elke MBO-er later nodig heeft. Het komt geregeld voor dat onderwijsteams, n.a.v. de feedback die binnenkomt tijdens de Startweek, er voor kiezen feedback-lessen in te lassen bij Nederlands of Burgerschap.
Bij de volgende HJGGV-ronde kun je meteen zien of de lessen effect gehad hebben. 

Vergelijk deze feedback maar eens met die van gisteren (hjggv.link/fb9). Prachtig gewoon!!!

Geef studenten steeds alle ruimte om te laten zien waartoe ze in staat zijn, ook bij het evalueren van het onderwijs. En geef ze gelegenheid om zich daarin te ontwikkelen.

Het volgende bericht staat hier: hjggv.link/fb11

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.

Fikse respons!

Tijdens de Startweek van elke HJGGV-ronde (zie hjggv.link/schema) ligt de respons bij elke afname van de HJGGV-vragen verreweg de meeste keren boven de 85%. 
Niet elke student tikt telkens ook tips of tops in maar het streven is dat dat in meer dan de helft van de keren wel gebeurt. Aan het eind van de week heb je dan ook altijd meer dan genoeg opgehaald om uit te komen op een of twee speerpunten om aan te werken. 

De (anonieme) respons van de studenten is trouwens nooit gemeen of onbeschoft. Dat komt gewoon niet voor. 
Soms is feedback wel recht voor zijn raap of ongenuanceerd. En soms verwijst een uitspraak ook nog naar zichzelf, zoals deze..

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb8, de volgende staat hier: hjggv.link/fb10

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.

De C van de PDCA-cyclus

Tijdens de zogenaamde Checkweek wordt aan alle studenten de vraag voorgelegd of ze gemerkt hebben dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback die tijdens de Startweek, zo’n zes weken daarvoor, is ingetikt. 
Bij acht (!) van de tien teams loopt het percentage van de studenten dat dat merkt in de loop van de tijd op. M.a.w. de studenten voelen zich steeds vaker gehoord en gezien. Dat heeft ook een positief gevolg op de aard van de feedback: studenten gaan steeds meer meedenken. 

De feedback in dit HJGGV-tje werd ingetikt tijdens de Startweek van de tweede ronde.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb7, de volgende staat hier: hjggv.link/fb9

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.

Collegiale consultatie maar dan net anders

Het is hartstikke goed voor de kwaliteit van het onderwijs om geregeld bij elkaar in de les te kijken. Het is helemaal mooi als er dan ook nog gelegenheid is om observaties uit te wisselen én tips én complimenten. 
Maar ja, het kost wel veel tijd...
 
Er is één groep die alle tijd heeft om bij collega’s in de les te kijken, die dat de hele dag doet, week in week uit. Die groep blijkt ook prima in staat te zijn uit al die ‘lesbezoeken’ te destilleren wat ze graag zien en wat ze graag anders zien. In onderstaand HJGGV-tje lees je dat terug. 

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb6, de volgende staat hier: hjggv.link/fb8

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.

Reflectie bij HJGGV

Docenten vinden geregeld dat de studenten ook naar zich zelf zouden moeten kijken bij het beantwoorden van de drie HJGGV-vragen. De vraag “Heb je genoeg geleerd vandaag?" kan ook gelezen worden als “Heb ik genoeg geleerd vandaag?”. In de antwoorden op de derde vraag lees je geregeld dat de eerste vraag zo begrepen is. Bij dit HJGGV-tje herken je dat. 

Ik raad docenten altijd aan het aan de studenten over te laten hoe die eerste vraag te interpreteren. Bij sommige opleidingen komt zo’n reflectie veel vaker voor dan bij andere en dat is op zich ook interessante feedback.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb5, de volgende staat hier: hjggv.link/fb7

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

Open versus gesloten

Voor het evalueren van onderwijs worden vaak gesloten vragenlijsten gebruikt met soms aan het eind nog een open vraag. 

Bij gesloten vragenlijsten bepalen, of is het beperken, de vragenstellers feitelijk waar de feedback over mag gaan. Dat is zonde. Laat het over aan de studenten zelf, gun ze alle ruimte om te zeggen wat ze willen. En geef ze het vertrouwen door dat anoniem te laten doen. De opbrengst wordt dan niet bepaald én beperkt door wat je aan ze vraagt maar door wat zij jou willen zeggen. Dat levert veel en veel meer op.

Dit HJGGV-tje bijvoorbeeld. Ik denk dat die een boeiende en relevante discussie kan opleveren in elk onderwijsteam, als je er de tijd voor neemt.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb4, de volgende staat hier: hjggv.link/fb6.

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling