Meer

Studenten willen leren, dáárvoor komen ze naar school. Dat levert soms dit soort schietgebedjes op…
De kunst is om ook tijdens het herhalen het leren zichtbaar te maken.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb13, de volgende staat hier: hjggv.link/fb15

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur  #studentparticipatie