Leerdoelen

Het allerbelangsrijkste voor studenten is dat ze het als zinvol ervaren om op school te zijn. Dat lukt niet altijd en dat komt nogal eens doordat het voor de studenten niet duidelijk is welke leerdoelen de docenten voor ogen hebben.

En dan krijg je dit soort feedback…

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb14, de volgende staat hier: hjggv.link/fb16

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie