JAN VAN EGMOND sluit aan

Komende week start het JAN VAN EGMOND LYCEUM uit Purmerend met een HebJeGenoegGeleerdVandaag-pilot. Alle tweedeklassers krijgen een lesweek lang aan het eind van elke dag de HJGGV-vragen voorgelegd. Het JAN VAN EGMOND is de eerste VO-school die de cyclus gaat uitproberen en iedereen is erg benieuwd naar de uitkomsten van de eerste Startweek.
Vorige week is het waarom, het wat en het hoe uitgelegd aan de docenten o.a. met behulp van https://lnkd.in/gpkmq7T, vandaag hebben de docenten hun lijstje laatste lessen gekregen en volgende week gaat het beginnen. In het filmpje (met geluid) zie je de route van rooster naar afnamecodes.

"Daar hebben we het nu echt te druk voor"

Hoeveel tijd kost het eigenlijk om de HJGGV-cyclus draaiende te houden? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen. Voor het grootste deel hangt dat namelijk af van het onderwijsteam zelf. Het team bepaalt immers zelf welke teamacties er naar aanleiding van de feedback worden ingezet. Heel wat acties worden tijdens de lessen ingezet, sommige kosten tijd buiten de lessen om en er zijn er die buiten de lessen worden voorbereid en in de lessen worden uitgevoerd. Hoe dan ook, het is aan het onderwijsteam zelf hoeveel tijd het in de teamacties wil investeren.
Blijft over de vraag hoeveel tijd er gaat zitten in het werken met de methodiek zelf en met het ondersteunende online platform. Er zijn vier groepen primaire gebruikers: de studenten, de docenten, de kartrekkers en de teamleiders.
  • De studenten zijn geen tijd kwijt buiten de les en ze kunnen allemaal mee doen. De Startvragen beantwoorden kost hooguit 3 minuten per keer en de Checkvragen hooguit 1 minuut.
  • De docenten zijn per ronde bij elkaar ongeveer 2 uur tijd kwijt buiten de les.
  • De kartrekker heeft 8 uur per ronde nodig om het team te ondersteunen.
  • De teamleider zal, als die niet tegelijkertijd de kartrekker is, per ronde tussen 2 en 4 uur aandacht besteden aan de cyclus. 
Als "Daar hebben we het nu echt te druk voor" een reactie is op het idee dat het draaien van de HJGGV-cyclus zelf veel tijd kost dan hoop ik dat nu rechtgezet te hebben :-).

Als je als team aan de slag wilt met wat de studenten van de opleiding vinden én je hebt maar weinig tijd dan is HJGGV dé ideale verbetercyclus. (Ook als je veel tijd hebt, trouwens.)

Achter de link Waarom HJGGV (linksboven) vind je allerlei redenen om de cyclus in te zetten.

Uitkomsten ronde 1 bij de Car Academy van het Summa College

De uitkomsten van de eerste ronde bij Car Academy van het Summa College zijn erg goed. Je kunt dat gemakkelijk zelf zien door naar de lijngrafieken en de cijferverdelingen te kijken. (Ga met je muis naar de rode icoontjes voor de toelichting.)

Onderaan vind je de teamacties die door het onderwijsteam zijn geformuleerd naar aanleiding van de feedback. 


De cijferverdelingen (zonder geluid)
De teamacties, ook een soort uitkomsten

Mail van HJGGV in het juiste Outlook postvak

Soms vinden Office 365 gebruikers de mailtjes vanaf het platform niet terug in Outlook. Dat komt in bijna alle gevallen doordat de HJGGV-mail dan in het postvak Overige is beland in plaats van in Prioriteit. 

In het plaatje hieronder is de instructie te vinden die Microsoft zelf geeft over hoe je dat kunt veranderen. 

Achter deze link is nog veel meer te vinden over die twee postvakken Prioriteit en Overige.