Niet 'voor' maar 'van'

De afgelopen week zijn twee onderwijsteams met behulp van het splinternieuwe HJGGV-platform nagegaan welke teamacties er naar aanleiding van de feedback nodig zijn en toen drong het tot me door:


Tien inzichten en zes verkenningen

Afgelopen week was ik bij de jaarlijkse conferentie van Kwaliteitsnetwerk MBO. Erg goed georganiseerd en veel interessante workshops. Bij de workshop van de werkgroep Expertise van het Kwaliteitsnetwerk werd hun kersverse rapport Kwaliteitscultuur versterken in onderwijsteams in het mbo: hoe doe je dat? uitgereikt. 

Wat een goed stuk! Uit zes verkenningen zijn tien inzichten gedestilleerd die er toe doen. In het plaatje hieronder staan de inzichten opgesomd en wordt de link gelegd met de zes verkenningen die tot de inzichten hebben geleid. 

De tien inzichten zijn op twee A-4tjes nader toegelicht. De toelichting vind je achter deze link. Voor de duidelijkheid, het is geen toelichting van mij maar van de werkgroep zelf. Het hele rapport staat op de website van Equavet en vind je hier.

Het tweede inzicht dat genoemd wordt, is Onderwijsteams werken vanuit een duidelijke, gedragen en doorleefde onderwijsvisie van de school.  Niet alle onderwijsteams zijn al zover. HJGGV ondersteunt het ontwikkelen van de teamvisie op onderwijs door elke ronde van de cyclus het constructieve conflict op te roepen door de feedback van de studenten bespreekbaar te maken. De teamacties die na elke Startweek worden geformuleerd (en gepubliceerd) illustreren de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. De acties spiegelen de opvattingen van het team ten aanzien van de gewenste onderwijspraktijk.

In mijn ogen is HJGGV de perfecte uitwerking van de tien inzichten uit de zes verkenningen. Op de vraag hoe doe je dat? is mijn antwoord Met de HJGGV-cyclus natuurlijk!

In de nieuwsbrief en op de website van Eqavet

In de laatste nieuwsbrief van Eqavet staat het volgende berichtje:

Natuurlijk ging de nieuwsbrief niet alleen maar over HJGGV en we stonden ook niet boven aan de lijst van berichten. De hele nieuwsbrief is te vinden achter deze link.

Als je in de nieuwsbrief op Lees meer klikt, kom je terecht op de website van Eqavet en zie je dit bericht:

en als je vervolgens op hier klikt, kom je terecht bij de brochure van HJGGV.

De website van Eqavet is erg de moeite van het bezoeken waar. Het draait op de website om het bevorderen van de kwaliteitscultuur binnen het beroepsonderwijs, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. www.eqavet.nl

Voortgang en aanbeveling MBO in Bedrijf

MBO in bedrijf geeft in hun in augustus verschenen voortgangsrapportage MBO: vol in bedrijf precies aan waarom het zo belangrijk is een instrument als HJGGV in te zetten.

Onder de kop Professionalisering is op blz. 15 het volgende te vinden:

En onder de kop Aanbevelingen staat op blz. 33 dit:
Trouwens, ook de rest van het stukje over professionalisering bepleit het gebruik van HJGGV als tool voor teamleren en teamontwikkeling: 
klik op MBO: vol in bedrijf voor de volledige rapportage.
(met dank aan oud-collega Reinier de Haan)

Surf Onderwijsdagen 2017

Voor het eerst ga ik naar de Surf Onderwijsdagen als standhouder in plaats van als workshopleider. Om precies te zijn als standhouder van een Start-up. 

Voor een tiental Start-ups wordt een speciale Start-up tuin ingericht. HJGGV staat daar dus ook.

Het logo van HJGGV is ook op de pagina van de partners van de onderwijsdagen te vinden: www.surfonderwijsdagen.nl/partners. Leuk!

Nu nog zorgen dat de stand veel publiek zal trekken!

Hieronder de presentatie die ik vorig jaar op de Onderwijsdagen gaf: