Team in actie

Het is makkelijker gezegd dan gedaan… Week 3 t/m 5 - Team in actie en Week 7 t/m 10 - Team in actie.  Of de studenten in die weken ervaren dat het Team in actie is, hangt uiteraard af van de herkenbaarheid van de teamacties. De formulering van de acties helpt daar vaak bij. De kunst is telkens expliciet te maken welke teamactie je inzet en waarom. 

Halverwege de cyclus wordt tijdens de Checkweek aan de studenten gevraagd of ze hebben gemerkt dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Een goede manier om voor én na de Checkweek na te gaan of de studenten de acties herkennen, is daar tijdens het slb/mentor uur aandacht aan te besteden. 


Kleurrijk

We willen er naar toe dat de docent bij het afnemen van de HJGGV?-vragen op zijn eigen telefoon kan intikken hoeveel studenten er in de klas zitten en vervolgens kan zien hoeveel procent van de studenten in de klas de antwoorden ook werkelijk verstuurd hebben. 

Zover zijn we nu nog niet maar om de docent toch zicht te geven op het aantal studenten dat meedoet, gaan we na de kerstvakantie het laatste scherm van de enquete bij elke afname een andere kleur geven. De docent hoeft dan alleen nog maar te vragen of de studenten hun telefoon (of laptop) even omhoog willen houden...

Advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft eind september een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer. Het lijkt wel een advies om overal binnen het onderwijs aan de slag te gaan met de Heb je genoeg geleerd vandaag?-cyclus. Klik op het plaatje als je wilt weten waarom ik dat denk.