Uitkomsten ronde 1 bij de Car Academy van het Summa College

De uitkomsten van de eerste ronde bij Car Academy van het Summa College zijn erg goed. Je kunt dat gemakkelijk zelf zien door naar de lijngrafieken en de cijferverdelingen te kijken. (Ga met je muis naar de rode icoontjes voor de toelichting.)

Onderaan vind je de teamacties die door het onderwijsteam zijn geformuleerd naar aanleiding van de feedback. 


De cijferverdelingen (zonder geluid)
De teamacties, ook een soort uitkomsten