Mail van HJGGV in het juiste Outlook postvak

Soms vinden Office 365 gebruikers de mailtjes vanaf het platform niet terug in Outlook. Dat komt in bijna alle gevallen doordat de HJGGV-mail dan in het postvak Overige is beland in plaats van in Prioriteit. 

In het plaatje hieronder is de instructie te vinden die Microsoft zelf geeft over hoe je dat kunt veranderen. 

Achter deze link is nog veel meer te vinden over die twee postvakken Prioriteit en Overige.