Evaluatie van de eerste tussenmeting HJGGV bij team Handel

26-01-2017

Vooruitlopend op de 0-meting in de week van 13 maart a.s. staat hieronder een korte weergave van de evaluatie over de tussenmeting van de eerste cyclus HJGGV bij team Handel.

Complimenten voor het team Handel als het gaat om het uitvoeren van de actieplan  ‘Structuur van de les’. Het heeft een toename laten zien van ‘ja’ van 37%  naar 48% bij de vraag ‘heb je genoeg geleerd vandaag?’ 50% van de studenten geven aan te herkennen dat de docenten wat met de feedback hebben gedaan. De ambitie van 60% is helaas nog niet gehaald, maar dat is mogelijk veroorzaakt  omdat nog niet alle docenten meegedaan hebben aan de verbeteractie. Tip : als studenten zelfstandig aan het werk zijn kun je dat ook in een lesstructuur zetten op het bord. Docenten geven aan dat studenten door deze structuur actiever hun werk oppakken.

De nieuwe werkwijze van het ophalen van feedback d.m.v. de kleurtjes op het scherm en de dagelijkse e mail aan de laatste docenten van de dag heeft goed gewerkt. In deze ronde is ook onderscheid gemaakt in BOL en BBL.

Ter ondersteuning van de activiteiten komt er een extra bord en beamer bij de BBL. Daarnaast biedt een vaste rustige plek in het gebouw ook structuur en is mogelijk een verklaring voor de hogere resultaten bij de BBL-groepen. 

Opbrengst eerste tussenafname Handel

De afgelopen week hebben de docenten van Handel kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze bij het afnemen van de tussenvragen. Aanstaande donderdag wordt de werkwijze geëvalueerd en wordt ook de opbrengst besproken. 

Hieronder een schema waarin te zien is bij hoeveel laatste lessen het afnemen is gelukt.

Achter deze link zijn is de opbrengst van de afname te vinden. Anders dan bij de start van cyclus maken we nu onderscheid tussen Handel Bol en Handel BBL. 

Opbrengst ronde 6 Horeca, Bakkerij en Facilitair

De afgelopen week zijn voor eerst in één week aan alle responsgroepen tegelijkertijd de HJGGV?-vragen voorgelegd. Voorafgaande aan de week hebben de docenten die dat betrof een verzamelmailtje gekregen van alle laatste lessen die ze deze week zouden tegenkomen, inclusief de afnamecodes. Gedurende de week kregen ze bovendien elke dag waarvoor dat relevant was een herinneringsmailtje. 

In het staat je hieronder zie je hoe vaak per dag het afnemen gelukt is. 


Achter deze link kun je alle opbrengsten van alle responsgroepen terugvinden. Nu telkens verdeeld over twee diagrammen, eentje voor Hospitality & Services en eentje voor Food Design. 

Klik op de responsgroep om naar de tips te gaan (de links werken alleen voor de docenten van het domein):

Uitkomsten ronde 6 Welzijn

De nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen heeft voor een aantal problemen gezorgd. 

  • Afgelopen vrijdag blijkt de herinneringsmail met daarin de afname code die morgen niet automatisch naar de betreffende docenten verstuurd geweest. 
  • Een aantal docenten heeft de mail, te laat, in de mailbox voor onbelangrijke mail gevonden waardoor bij een aantal klassen de vragen niet zijn afgenomen. 

Een en ander heeft gevolg gehad voor de respons. De oorzaak van beide problemen is nog niet duidelijk maar er wordt natuurlijk gezocht naar een oplossing. Een oplossing zou kunnen om vrijdag voorafgaande aan de afname-week niet alleen de regisseur een overzicht van alle afnames en codes te bezorgen maar alle betrokken docenten een eigen lijst lessen en codes te sturen. Dat is hoe dan ook een verbetering. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link en de kwalitatieve uitkomsten staan hier voor JZ/SCM/CSW/SMD, die van OA vind je achter deze link en die van KO3/KO4/PWK vind je door op deze link te klikken.

Opbrengst feedback actie Handel

Hieronder de opbrengst naar aanleiding van een van de feedback acties van Handel. De feedback actie was zo geformuleerd:

  • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 

En de rest

Vierde week

Derde week, de meeste studenten van Handel liepen deze week stage

Tweede week

Eerste week

Uitkomsten FD, GHV en MHS ronde 5t

Afgelopen week en deze week heeft er voor het eerst een tussenmeting plaatsgevonden bij opleidingen Facilitaire Dienstverlening, Gastheervrouw niv2 én niv3 en de eerste twee- en de laatste twee studiejaren van de Middelbare Hotelschool. Maandag volgt de tussenmeting bij LGB en dan is de tussenmeting bij alle opleidingen van het domein Horeca, Bakkerij en Facilitair afgenomen. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn in de staafdiagrammen te vinden achter deze link. Met name de respons is opvallend. Dat de respons bij Bakkerij niv 3 lager is uitgevallen, is te wijten aan een fout bij het genereren van de afnamecodes. Die fout is blijvend hersteld.

Ga met je muis over elke staafdiagram om meer informatie te kunnen zien. Op je tablet kun je met je vinger op de diagram tikken.

De volgende keer gaan we het afnemen van de vragen bundelen. De planning is nu dat we in de eerste week na de kerstvakantie de HJGGV?-vragen gaan voorleggen aan de studenten van de twee bakkerij- en de twee koksopleidingen. En in de tweede week krijgen alle studenten van de andere opleidingen van het domein de vragen voorgeschoteld. De week daarop, op donderdagmiddag, gaan alle opleidingen aan de slag met de feedback van de studenten om aan het eind van de middag te komen tot een aantal feedback acties per opleiding. De acties worden in de week daarna besproken met de studenten tijdens de SLB-lessen. 

Kleurrijk

We willen er naar toe dat de docent bij het afnemen van de HJGGV?-vragen op zijn eigen telefoon kan intikken hoeveel studenten er in de klas zitten en vervolgens kan zien hoeveel procent van de studenten in de klas de antwoorden ook werkelijk verstuurd hebben. 

Zover zijn we nu nog niet maar om de docent toch zicht te geven op het aantal studenten dat meedoet, gaan we na de kerstvakantie het laatste scherm van de enquete bij elke afname een andere kleur geven. De docent hoeft dan alleen nog maar te vragen of de studenten hun telefoon (of laptop) even omhoog willen houden...