app.evalytics.nl i.p.v. student.evalytics.nl

Het komt nog te vaak voor dat de studenten per ongeluk via   student.evalytics.nl   in plaats van via   app.student.nl   proberen de HJGGV?-vragen te beantwoorden. Ze hebben dan de juiste URL in een zoekveld getikt ipv in een browserveld. De afnamecode werkt dan niet. 

We zijn bezig om dat technisch op te lossen. De studenten worden dan automatisch naar de juiste plek doorverwezen. Ze merken daar zelf niets van.
De verwachting is dat het snel gefixt is maar voor de zekerheid is er nu op het studentenportaal een geeltje te vinden met een link naar de juiste plek. Dus mocht de afnamecode niet werken dan is dat de route om bij de juiste website terecht te komen. 
De volgende stap is een studenten-app. Die zit er aan te komen.

De ambitie van team Handel in periode 4

Als één van de tips van studenten is de structuur en duidelijkheid per vak voor de komende lesperiode als actiepunt aangenomen bij het team Handel:

  • In alle groepen wordt tijdens de SLB-les aandacht besteed aan de nieuwe actie door deze aan te kondigen en hierover met de studenten in gesprek te gaan
  • Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar (voorbeelden hiervan worden op de site 'Heb je genoeg geleerd vandaag' geplaatst) en bespreekt deze met de studenten

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd als het team het daar mee eens is:

  • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
  • 290 studenten reageren op de checkvragen

Nabespreking van de startvragen bij Handel, ronde 2

Op 21 maart zijn de resultaten van de startvragen nabesproken in het team Handel en op 4 april zijn er afspraken gemaakt voor een nieuwe teamactie en zijn de data voor de check-vragen vastgesteld. Hieronder een kort verslag daarvan: 

Een van de ambities van het team is helaas niet gehaald. Aanzienlijk minder studenten dan de vorige keer hebben een reactie gegeven op de startvragen. Dit is o.a. veroorzaakt door een zieke collega bij de Handel BBL-groepen. Er is wel een klein percentage vaker 'ja' gezegd op de vraag 'Heb je genoeg geleerd vandaag' en ook zijn er iets hogere cijfers gegeven. 

De tips van studenten hebben o.a. betrekking op werkvormen, uitleg, rooster, aandacht, rust tijdens de les en het handhaven daarvan en structuur. Leuk was te constateren dat studenten ook op zichzelf reflecteren met een opmerking tijdens de afname op een zonnige dag: "Kijk, het weer....". Bij het onderdeel structuur werd dit keer gevraagd om structuur en meer duidelijkheid over het te verwachten opleidingsprogramma. Structuur van de les is de actie die na de eerste ronde is vastgesteld en natuurlijk nog steeds aan de orde is. Na goed overlege hebben de docenten besloten om de structuur van de opleiding gedurende de laatste tien weken van het schooljaar duidelijk naar de studenten te communiceren. Wat wordt er in deze periode van de studenten verwacht en wat kunnen zij van school verwachten. Iedere docent zorgt voor een overzicht van deze verwachtingen voor deze periode per vak. Deze actie wordt op het 'Verbeterbord' geplaatst. Aan het eind van komende teamvergaderingen wordt gemonitord of deze teamactie goed verloopt. 

De tussenmeting (d.m.v. checkvragen) bij de studenten, om te controleren of zij deze verbetering ook hebben ervaren, vindt plaats in de week van 8 mei.