"Daar hebben we het nu echt te druk voor"

Hoeveel tijd kost het eigenlijk om de HJGGV-cyclus draaiende te houden? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen. Voor het grootste deel hangt dat namelijk af van het onderwijsteam zelf. Het team bepaalt immers zelf welke teamacties er naar aanleiding van de feedback worden ingezet. Heel wat acties worden tijdens de lessen ingezet, sommige kosten tijd buiten de lessen om en er zijn er die buiten de lessen worden voorbereid en in de lessen worden uitgevoerd. Hoe dan ook, het is aan het onderwijsteam zelf hoeveel tijd het in de teamacties wil investeren.
Blijft over de vraag hoeveel tijd er gaat zitten in het werken met de methodiek zelf en met het ondersteunende online platform. Er zijn vier groepen primaire gebruikers: de studenten, de docenten, de kartrekkers en de teamleiders.
  • De studenten zijn geen tijd kwijt buiten de les en ze kunnen allemaal mee doen. De Startvragen beantwoorden kost hooguit 4 minuten per keer en de Checkvragen hooguit 1 minuut.
  • De docenten zijn per ronde van 10 weken bij elkaar ongeveer drie uur tijd kwijt buiten de les en in totaal ongeveer anderhalf uur in de les.
  • De kartrekker heeft 12 uur per ronde nodig om het team te ondersteunen.
  • De teamleider zal, als die niet tegelijkertijd de kartrekker is, per ronde tussen vijf en zes uur aandacht moeten besteden aan de cyclus. 
Als "Daar hebben we het nu echt te druk voor" een reactie is op het idee dat het draaien van de HJGGV-cyclus zelf veel tijd kost dan hoop ik dat nu rechtgezet te hebben :-). Ik ben er zeker van dat de cyclus tijd bespaart en het plezier in het werk en in het leren vergroot maar dat werk ik ergens anders een keer uit. 

Als je als team aan de slag wilt met wat de studenten van de opleiding vinden én je hebt maar weinig tijd dan is HJGGV dé ideale verbetercyclus. (Ook als je veel tijd hebt, trouwens.)

In de tabel hieronder zie je verder uitgewerkt waar de tijd aan besteed wordt.

Achter de link Waarom HJGGV (linksboven) vind je allerlei redenen om de cyclus in te zetten.

Uitkomsten ronde 1 bij de Car Academy van het Summa College

De uitkomsten van de eerste ronde bij Car Academy van het Summa College zijn erg goed. Je kunt dat gemakkelijk zelf zien door naar de lijngrafieken en de cijferverdelingen te kijken. (Ga met je muis naar de rode icoontjes voor de toelichting.)

Onderaan vind je de teamacties die door het onderwijsteam zijn geformuleerd naar aanleiding van de feedback. 


De cijferverdelingen (zonder geluid)
De teamacties, ook een soort uitkomsten

Mail van HJGGV in het juiste Outlook postvak

Soms vinden Office 365 gebruikers de mailtjes vanaf het platform niet terug in Outlook. Dat komt in bijna alle gevallen doordat de HJGGV-mail dan in het postvak Overige is beland in plaats van in Prioriteit. 

In het plaatje hieronder is de instructie te vinden die Microsoft zelf geeft over hoe je dat kunt veranderen. 

Achter deze link is nog veel meer te vinden over die twee postvakken Prioriteit en Overige.

Labelen

De meeste evaluatievragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit gesloten vragen. Gesloten evaluatievragen bepalen feitelijk waar de studenten wat van mogen vinden. Dat is juist bij het verzamelen van feedback niet wat je zou willen. Het gaat tenslotte niet om wat de docenten willen vragen maar om wat de studenten willen zeggen. En ze daar op voorhand m.b.v. gesloten vragen in beperken, is zonde, je weet niet wat je misloopt!

Bij HJGGV draait het allemaal om de antwoorden die de studenten geven op de derde open vraag. De eerste twee vragen - Heb je genoeg geleerd vandaag? en Wat voor cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag? - leiden de derde vraag in:  Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen?

In het filmpje zie je hoe de veelheid aan antwoorden op de derde vraag te ordenen is met behulp van labels en hoe het team vervolgens kan analyseren welke teamacties nodig zijn. De discussies in het team over de feedback en de conclusies die vervolgens getrokken worden, daar gaat het om in de HJGGV-cyclus.

Winnaars van morgen

Een helder verhaal over allerlei aspecten van studentparticipatie in het algemeen en op ROC Midden Nederland in het bijzonder. Ik denk dat als Marjolein de Jong, van Young Inspiration, indertijd geweten had van HJGGV als werkwijze om studenten structureel en continu te betrekken bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, ze de cyclus zeker had opgenomen bij de aanbevelingen. Erg lezenswaardig en ook nog eens erg goed geschreven!