Aanleiding en idee

De aanleiding - en het idee - die ik in het document hierboven toelicht, heb ik omgezet in deze innovatieopdracht:

Bedenk een werkwijze die het kwaliteitsbewustzijn van onderwijsteams en studenten verhoogd en die de tevredenheid van de studenten over het onderwijsleerproces aantoonbaar doet toenemen.

fase 1: Werk het idee uit tot een eerste versie werkwijze (opdracht komt van Jenny Everts, lid CvB)

fase 2: Probeer de ontworpen werkwijze uit met een of meer onderwijsteams bij Jeanine Warmendam en Marc Schoorel, als zij er wat in zien. (opdracht komt van Lieteke van Vucht Tijsen, lid CvB).

fase 3: Ontwerp met behulp van de Innovatieversneller een pilot waarbinnen de methodiek rondom de Heb je genoeg geleerd vandaag?-cyclus verder uitgewerkt wordt. Doe dat, in overleg met de kwartiermaker Onderwijs & Kwaliteit, samen met een aantal collega’s van Onderwijs & Kwaliteit. Neem daarbij het de opbrengst van fase 2 mee.

De opbrengst van deze fase is een methodiek waarmee de Heb je genoeg geleerd vandaag?-cyclus door elk onderwijsteam kan worden ingezet. 

Fase 2 zie ik als de experimentele fase. Het doel daarvan is om te zien of het zinvol is om te komen tot een pilot, elke uitkomst is goed, een experiment kan niet mislukken. Fase 3, de pilotfase, zie ik als de fase vóór brede implementatie. Een pilot kan wel mislukken. 

Voorlopig zit de cyclus nog in de experimentele fase.