De Startweek & de Checkweek: Het afnemen van de vragen

Het beantwoorden van de HJGGV-vragen kost letterlijk maar een paar minuten. Probeer het zelf: hjggv.link/appproberen.

Het afnemen van de vragen
In de afnameweek worden de HJGGV-vragen aan het eind van elke lesdag voorgelegd aan de studenten. Bij de start van de laatste les projecteert de docent de speciale QR-code, samen met de afname-code, op het bord (zie filmpje hieronder). De studenten kunnen nu op verschillende manieren de HJGGV-vragen beantwoorden. De makkelijkste manier is via de QR-code. Als ze de foto-app van hun mobiel op de QR-code richten, komt er een link in beeld die je in één keer naar de eerste vraag brengt (probeer het hier).
De studenten kunnen ook de afnamecode invullen in de HJGGV-app of op de website  app.hjggv.nl (zonder www dus).

In dit filmpje laat ik zien wat de makkelijkste en meest effectieve manier van het afnemen van de vragen is:
Herinneringsmail met Afnamelink en reserve afname-code. 
De docent ontvangt op de afname-dagen een herinneringsmailtje. In dat mailtje vind je onderaan de knop NU AFNEMEN. Via die knop kun je de vragen afnemen zonder dat je apart hoeft in te loggen. 
In de herinneringsmail is naast het agendabestand ook een reserve-afnamecode te vinden. Je kunt die gebruiken in situaties waarin je  de QR-code niet kunt delen via beamer of beeldscherm. Gebruik de afnamecode uit het mailtje alleen als je niet kunt doen wat in het filmpje wordt aanbevolen. 
Vooraankondiging
De docent krijgt voorafgaand aan de afnameweek een bericht met een lijst van de lessen waar hij de vragen dient af te nemen. In dat bericht zit ook een agendabestand waarmee alle afnames in de agenda kunnen worden geplaatst. In het filmpje hierboven is te zien hoe je dan direct vanuit je agenda de HJGGV-vragen kunt afnemen. 

Spelregels
Bij het beantwoorden van de vragen horen een paar spelregels voor de studenten en docenten:
  • Denk bij het beantwoorden van de vragen terug aan de hele lesdag.
  • Als je tips wilt intikken - dat kan alleen tijdens een Startweek - leg dan duidelijk uit wat je vindt dat er anders zou moeten. Je kunt natuurlijk ook aangeven wat je vindt dat er juist goed gaat! Allebei mag natuurlijk ook. 
  • Bij het intikken van tips mag je geen namen noemen. Het is niet de bedoeling dat je tips aan een specifieke docent geeft. We deleten je feedback als er toch een naam in voor komt, ook als het een compliment is. 
  • De tips die jullie geven zijn alleen voor jullie docenten bestemd. De tips worden achteraf niet in de klas besproken.
  • Alle antwoorden worden aan het eind van de week samengevoegd. Er is niet te zien uit welke klas bepaalde reacties gekomen zijn en daardoor is niet te achterhalen wie de feedback gegeven heeft. 
Na het beantwoorden van de laatste vraag krijgt het scherm van de telefoon een bepaalde kleur. Die kleur is voor alle telefoons in de klas hetzelfde. Daarmee kan de docent checken of het beantwoorden van de vragen goed is gegaan.