Pitch voor #cvimc 2019

Scroll voor de pitch over de workshop Feedback in Resultaat Verantwoordelijke Onderwijsteams naar beneden.

27 maart, 16:45, Skybox 4.17
HJGGV: voor betere studenten- én docentenparticipatie.

De HJGGV-cyclus is een participatiecyclus voor studenten én tegelijkertijd een verbetercyclus voor onderwijsteams. De onderwijsteams zijn zelf verantwoordelijk voor het laten draaien van de cyclus en nodigen de studenten telkens weer uit om feedback te geven via de HJGGV-vragen. 

De wijze waarop we de antwoorden van de studenten verwerken levert een maat op voor hoe serieus de studenten het meedraaien met de cyclus nemen. 

Uit het draaien van de cyclus komt ook een maat voort die aangeeft hoe serieus het team de cyclus neemt, of moet je zeggen de docenten van het team... . Het is daarmee misschien ook een maat voor taakvolwassenheid van het team en de groei daarvan.

Tijdens de workshop proberen jullie eerst de cyclus zelf uit en daarna bekijken we hoe de cyclus bij de opleiding Doktersassistenten van het ROC Midden Nederland draait in relatie tot de kwesties hierboven.

De pdf van de keynote incl. links.

Achter deze link staan een aantal interviewtjes met gebruikers van HJGGV bij ROC MN
de post-it muur na de studiemiddag over Studentparticipatie bij het CvI (link)
----------------------------------

28 maart, 13:00, Skybox 4.17
Feedback in Resultaat Verantwoordelijke Onderwijsteams

Maak meer gebruik van materiële en immateriële prikkels en instrumenten voor teamontwikkeling 
Bovenstaande aanbeveling komt uit Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs (onderwijsraad, 2016) 
de ondertitel van het advies

Bij de RVO’s van Handel en Ondernemen wordt ondermeer feedback van de studenten ingezet als prikkel en het instrument om die feedback bij de studenten te oogsten en bij de RVO’s te bezorgen is de HJGGV-cyclus. 

Tijdens de workshop wordt HJGGV toegelicht en uitgeprobeerd.