Twee graadmeters

Het draaien van de HJGGV-cyclus brengt veel meer op dan je op grond van het kleine aantal (3) HJGGV-vragen zou verwachten. Met een deel van de data krijg je zicht op de effecten van de PDCA-cyclus, die de HJGGV-cyclus in wezen is. Met een ander deel krijg je zicht op de kwaliteit van de PDCA-cyclus en op wat je daar aan kan doen. Dat is minstens zo belangrijk. 

Twee voorbeelden: 
Als studenten zich niet aan de spelregels houden - het noemen van de naam van een docent bijvoorbeeld - wordt de respons verwijderd nog voor die bij het team terecht komt. Docenten krijgen niet te zien wat er verwijderd wordt maar ze krijgen wel, via de roze lijngrafiek, te zien hoe vaak dat nodig was. 
De roze lijngrafiek is een graadmeter voor het commitment van de studenten aan de HJGGV-cyclus. Des te dichter bij de nul-lijn des te hoger het commitment. 
Met dat commitment zit het eigenlijk altijd en overal goed!!

Het tweede plaatje laat zien hoe goed het tijdens de Afnameweek lukt om de HJGGV-vragen daadwerkelijk aan de studenten voor te leggen. Elke teamlid heeft zicht op dat plaatje. Het is de verantwoordelijkheid van het team om het percentage gelukte afnames zo hoog mogelijk te krijgen. 

Die percentages leveren de blauwe lijngrafiek op. Des vaker het lukt om de HJGGV-vragen aan de studenten voor te leggen, des te beter het is. 
Het is aan het onderwijsteam en aan de teamleden om dat voor elkaar te krijgen. 
De blauwe lijngrafiek kan helpen om de kwaliteitscultuur te versterken en in beeld te krijgen in hoeverre dat lukt.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb12, de volgende komt hier: hjggv.link/fb14

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.

Als je op iPhone of iPad de pdf wilt lezen, klik dan hier.