Net Promotor Score voor leren

Ik vraag me af of de wijze waarop de hjggv?-cyclus zich verhoudt tot het jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek te vergelijken is met de wijze waarop de Net Promotor Score zich verhoudt met de onderzoeken waarmee met name in de Verenigde Staten de leereffectiviteit van cursussen en trainingen wordt geëvalueerd.

Als ik er de tijd voor vind, zal ik dieper ingaan op wat ik bedoel.