De teamacties

Je wilt uitkomen op een stel acties die door iedereen zich achter kan scharen en verantwoordelijk voor voelt. Het is daarom belangrijk om de teamacties nog tijdens de teambijeenkomst door een teamlid uit te laten tikken zodat iedereen zich kan bemoeien met de precieze formulering. 

In het filmpje zie je hoe ze op de teamomgeving kunnen worden vastgelegd.

Terug naar het HJGGV-schema