tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:/posts HebJeGenoegGeleerdVandaag-blog 2021-07-28T14:10:51Z tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1709758 2021-07-02T13:23:36Z 2021-07-28T14:10:51Z De nieuwe onderzoekskaders en HJGGV ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1708118 2021-06-28T11:02:45Z 2021-06-28T17:48:18Z Patricia Streng over de technische kant van HJGGV

Patricia Streng is net begonnen bij het MBO College Start-Up van mboRijnland. Bij Start-up gebruiken alle teams HJGGV. In het filmpje vertelt ze haar ervaring met de software van HJGGV als kersverse regisseur.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1701580 2021-06-10T15:29:59Z 2021-07-06T08:38:29Z Rick van der Velden, teamleider van een van de eerste HJGGV-teams Giel Kessels, HJGGV-regisseur van het eerste uur bij de bbl-opleiding Automotive & Smart Mobility, dat niet voor niks vorig jaar in de top 10 stond van beste Onderwijsteams van het jaar, wees me op deze bijdrage van Rick op de website ditismbo.nl. Ik verwijs er graag naar!]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1670102 2021-03-24T08:15:15Z 2021-03-24T08:18:07Z HJGGV, ook op het Koning Willem I College! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1654672 2021-02-16T12:20:03Z 2021-02-16T12:22:04Z Het Techniek College Rotterdam gaat ook aan de gang! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1619874 2020-11-22T11:55:18Z 2020-11-23T10:07:22Z Eefje Janssen van mboRijnland over de cyclus bij College Start-Up
Klaske Apperloo, directievoorzitter van College Start-Up, heeft het bericht van Eefje op Linkedin van commentaar voorzien en verder gedeeld. Je vindt haar bericht hier!


]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1594387 2020-09-15T07:45:13Z 2020-09-15T07:53:27Z En dat is vijf... ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1571869 2020-07-11T11:39:28Z 2020-07-11T11:39:57Z En dat is vier! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1552918 2020-06-02T08:46:08Z 2020-06-03T20:29:12Z Doe net als Minister-president Rutte... ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1539905 2020-05-05T12:25:00Z 2020-05-15T00:03:03Z Giel Kessels na drie jaar: "Stoppen? Nee, niet stoppen, doorgaan!"

Giel Kessels is docent Automotive bij de Car Academy van het Summa College. Daarnaast is Giel ambassadeur van het BVMBO en bovendien is Giel bezig met promotieonderzoek naar gepersonaliseerd toetsen. 

Hieronder een screencast waarin Giel vertelt over de HJGGV-cyclus die inmiddels al sinds mei 2017 bij de Car Academy draait. Als je naast dat kleine fotootje bovenaan klikt, zie je een deel van de uitkomsten over de jaren heen.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1543924 2020-04-18T09:16:00Z 2020-05-13T09:18:38Z Mooie feedback met HJGGV - OP AFSTAND ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1531479 2020-04-10T11:11:00Z 2020-05-13T09:37:03Z HJGGV maar dan OP AFSTAND
(klik hier als je HJGGV nog niet gebruikt)

HJGGV - OP AFSTAND is HJGGV maar dan aangepast aan de bijzondere omstandigheden waarin we nu met zijn allen verkeren. Er is geen Teambijeenkomst, in plaats van Teamacties zijn er Teamtips en daar waar normaal de Checkweek gepland is, begint de cyclus weer overnieuw. Het afnemen van de vragen gaat via één afnamelink die de hele afnameweek werkt. Die link ziet er zo uit: hjggv.link/makkelijke-afkorting-die-je-zelf-kunt-aanleveren.
Er wordt nog steeds gelabeld door de regisseur maar in de plaats van Teamacties worden er nu een aantal adviezen uit de feedback, en de labels, gedestilleerd. Het staat elk teamlid vrij om iets met de adviezen te doen of niet. Elk teamlid heeft, net als nu, toegang tot alle feedback. 

De cyclus is door het ontbreken van de Checkweek een stuk korter. Daardoor krijgen de studenten na een week of vier/vijf alweer de gelegenheid om de HJGGV-vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk de bedoeling dat de tweede afnameweek niet precies dezelfde feedback oplevert als de eerste afnameweek. Aan de labels en de adviezen is gemakkelijk te zien of dat gelukt is. Zo kan er toch een soort van Check plaatsvinden.

Hieronder vind je de HJGGV - OP AFSTAND schematisch weergegeven. Achter de uitroeptekens vind je meer informatie inclusief instructiefilmpjes voor de regisseur(s).
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1529184 2020-04-09T19:28:52Z 2020-04-27T16:07:49Z HJGGV - OP AFSTAND: Uitkomsten, Labels en Teamtips

Uit de reacties op de drie HJGGV-vragen zijn allerlei uitkomsten te halen. Uit de antwoorden op de derde vraag worden een aantal tips en complimenten voor de docenten gedestilleerd. 

De uitkomsten, de labels en de teamtips komen achter drie tabbladen op het Dashboard te staan. Die tabbladen zijn prima te gebruiken voor de terugkoppeling van de opbrengst aan de studenten.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1528810 2020-04-08T20:59:29Z 2021-03-09T12:21:19Z Emergency Remote Teaching versus Online Learning ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1526139 2020-04-01T14:19:00Z 2020-08-19T19:43:37Z HJGGV - OP AFSTAND
(klik hier als je HJGGV al gebruikt)

HJGGV - OP AFSTAND, tot einde studiejaar 19/20 kosteloos in te zetten en moeiteloos op te starten. Mail herman@hjggv.nl, app/sms 0639751642 of ga naar https://hjggv.nl/aanmelden

HJGGV OA is een soort light versie van HJGGV. De light versie is onder de huidige omstandigheden veel praktischer om uit te voeren.
Wat nog precies hetzelfde is, is dat de studenten en leerlingen een week lang alle ruimte krijgen om in tikken wat zij aan het eind van elke dag kwijt willen via de drie HJGGV - vragen. De wijze waarop de antwoorden op de derde vraag verwerkt worden, is wat HJGGV zo uniek maakt. Je oogst heel veel meer informatie dan met welke set gesloten vragen ook. 

Wat anders is:
De cyclus is door het ontbreken van de Checkweek korter. De studenten krijgen sneller de gelegenheid om weer met tips en tips te komen. De tips en tops worden door de regisseur(s) omgezet in adviezen aan de docenten. Normaal zet het team de feedback om in Teamacties.
De bedoeling is natuurlijk dat de tweede ronde niet precies dezelfde feedback tevoorschijn komt als de eerste ronde. Door de manier waarop de antwoorden verwerkt worden, is de nieuwe verzameling feedback gemakkelijk te vergelijken met de oude en komt in beeld hoe goed het gelukt is om de eerdere feedback op te pakken. En dan begint het weer opnieuw. 

Hieronder vind je de HJGGV - OP AFSTAND schematisch weergegeven. Achter de cijfers vind je meer informatie inclusief instructiefilmpjes voor de regisseur(s).

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1526395 2020-04-01T10:00:00Z 2020-04-02T10:06:24Z HJGGV - OP AFSTAND voor iedereen ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1521637 2020-03-19T14:05:55Z 2020-03-19T14:06:53Z Oproep aan alle studenten en leerlingen van Nederland ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1518187 2020-03-09T16:26:57Z 2020-03-09T20:44:29Z En dat is Drie!

(linkedin-bericht)

HJGGV, ook op MBO College Zuid | ROC van Amsterdam  

Op MBO College Westpoort en Noord van het ROC van Amsterdam zijn al verschillende onderwijsteams aan de slag met de HJGGV-cyclus en nu komt er een team van MBO College Zuid bij.

Met de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus maak je als team op een gestructureerde en systematische wijze werk van het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De input van de studenten is daarbij onontbeerlijk. Feedback ophalen en nagaan of de studenten merken dat er wat met de feedback gedaan is, is in de cyclus ingebakken. Het ophalen van de feedback werkt zo: https://bit.ly/appproberen, simpeler kan het niet. Dat geldt ook voor het verwerken van de feedback en het weergeven van de opbrengst van het draaien van de HJGGV-cyclus.

In ronde 5 van de Consortium voor Innovatie (CvI)-conferentie laten Giel Kessels en ik tijdens de workshop STEEK JE NEK UIT! MET JE TEAM, IN JE TEAM EN VOOR DE STUDENTEN: GA HJGGV-en !! zien hoe simpel de cyclus in het gebruik is en hoe waardevol de cyclus is als het team werkelijk aan de slag gaat. Waardevol voor het team zelf en waardevol voor de studenten.

#hjggv #teamontwikkeing #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #cviov

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1515510 2020-03-02T10:44:25Z 2020-03-02T10:45:33Z 10 inzichten x 4 rollen

Op de website van Eqavet staat het zo (link): 

In deze publicatie, uitgegeven door het kwaliteitsnetwerk mbo in samenwerking met het NCP EQAVET , zijn interventies in handelingen en gedrag op een rij gezet. Dit ter ondersteuning van het onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams.

Op basis van tien inzichten, zoals ‘Onderwijsteams zijn de spil van de onderwijskwaliteit’, zijn interventies vanuit vier rollen op een rij gezet. De verschillende rollen zijn: het onderwijsteam, de onderwijsmanager, het CvB/middenmanagement en de ondersteunende diensten.

Zoals zo vaak het geval is met publicaties van Eqavet is deze er ook weer een om echt nota van te nemen. En ik zie natuurlijk heel veel aansluitingen met de HJGGV-cyclus.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1513440 2020-02-25T16:03:03Z 2020-02-25T16:04:22Z De screencast als wegwijzer ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1507463 2020-02-08T12:18:51Z 2020-11-24T09:26:28Z Over teamacties als stuttende pijlers ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1531889 2020-01-16T11:56:00Z 2021-05-24T16:28:03Z Regisseurshandleiding

Aan de pijlen kun je zien welke stappen je als regisseur doorloopt om de cyclus draaiende te krijgen en draaiende te houden. Als je op de pijlen klikt, kom je terecht bij de uitleg. Via de i's kom je terecht bij uitleg die voor alle teamleden van belang is. De links werken niet als je het schema via een iPad bekijkt. Dan moet je eerst op deze link klikken.

Je kunt het document downloaden als pdf, de links blijven dan gewoon werken.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1488613 2019-12-13T15:05:12Z 2020-01-16T13:33:12Z Acht prachtige uitgangspunten! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1487360 2019-12-10T08:49:51Z 2019-12-10T08:50:47Z Van drie naar twaalf ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1481638 2019-11-24T16:21:01Z 2020-01-16T13:33:47Z Teamleren en Teamgericht HRM

Volgende week donderdagdag mag ik samen met Marian Voortman (ROC MN) een workshop geven op eerste HR-dag van het MBO, georganiseerd door de MBO Raad (link). De titel van de workshop is Teamgericht HRM als aandrijfwiel voor de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus. De pdf hieronder is geplukt uit de CANON Beroepsonderwijs van het ECBO (link), de auteur is Machiel Bouwmans. Je leest meteen waar de titel van de workshop vandaan komt maar ook hoe HJGGV Teamgericht HRM ondersteunt. 

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1477971 2019-11-16T11:34:35Z 2019-11-16T11:35:24Z HJGGV en de Koerskaart "Ons Professioneel Statuut" ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1474782 2019-11-07T07:29:17Z 2019-11-08T16:32:11Z Duidend-en-een adviezen

Vandaag werd tijdens het eerste dagdeel van de tweedaagse training "Creatief denken en probleem oplossen" door Addy de Zeeuw mijn HOEKANIK... - vraag uitgekozen. De training maakt onderdeel uit van het Festival der Creativiteitsorde op Terschelling, fantastisch goed georganiseerd door het Consortium voor Innovatie (CvI).

Mijn HOEKANIK... - vraag is voorgelegd aan de 29 andere deelnemers om daarmee de brainstorm battle en de SCAMPER methode te illustreren. In no time waren er 18 (achttien) flapover vellen volgeschreven met adviezen. Als je goed kijkt, zie dat ik er al een heel aantal ter harte genomen heb. Met de rest ga ik nog aan de slag. Het allerbelangrijkste advies dat ik uit alle adviezen gehaald heb, is dat ik die vraag niet op deze manier moet stellen en daarom ben ik ontzettend blij dat ik hem gesteld heb. Welke vraag? Dat zeg ik dus niet. Heb ik genoeg geleerd vandaag? Meer dan genoeg! ]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1474120 2019-11-05T13:28:46Z 2019-11-05T13:29:46Z Nu is het woord aan... ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1472193 2019-10-31T13:37:31Z 2020-02-16T17:07:40Z STEEK JE NEK UIT! Met je team, in je team en voor je studenten: ga HJGGV-en !!

In het lijstje hierboven vind je een opsomming van de verschillende "soorten" teamacties die teams formuleren. De meeste teamacties komen direct voort uit de feedback die de studenten via de HJGGV-vragen (bit.ly/appproberen) aan de docenten hebben kenbaar gemaakt. 

Ongeveer een kwart van de teamacties gaat over het beter laten draaien van de cyclus zelf. Teams willen kennelijk graag dat de cyclus zo optimaal mogelijk draait én Teams ervaren tegelijkertijd dat dat nog helemaal niet zo makkelijk is.

Tijdens de workshop laten Giel Kessels (Summa College) en ik eerst kort zien hoe de HJGGV-cyclus in elkaar steekt. Daarna willen we samen met de deelnemers de hordes verkennen die teams tijdens het draaien van de cyclus tegenkomen. Om vervolgens te komen tot een stel strategieën om die hordes zonder brokken over te komen.

We gaan gebruikmaken van een van de werkvormen die Giel en ik zijn tegengekomen tijdens de tweedaagse training Creatief Probleem Oplossen van Addy de Zeeuw in het kader van het onvolprezen Festival der Creativiteitsorde (ook CvI)

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1463653 2019-10-07T11:37:21Z 2019-10-07T11:40:44Z In Amersfoort zijn ze er klaar voor ]]> Herman Post