tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:/posts hebjegenoeggeleerdvandaag.nl 2019-10-13T13:31:09Z tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1189758 2021-09-09T10:00:00Z 2019-10-07T11:39:35Z HJGGV, participatiecyclus en verbetercyclus ineen In het schema zie je het tijdpad dat bij elke HJGGV-ronde hoort. Klik op de i's voor extra informatie over de stappen. In vijftien minuten ben je helemaal op de hoogte. Als je het schema groot wilt zien, klik dan op HJGGV in de binnenste cirkel. 

Gebruik deze link bit.ly/hjggvcyclus als je alleen het schema wilt delen.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1463653 2019-10-07T11:37:21Z 2019-10-07T11:40:44Z In Amersfoort zijn ze er klaar voor ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1460856 2019-07-15T16:30:00Z 2019-10-07T11:40:59Z MBO Amersfoort gaat ook meedoen! ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1422109 2019-06-20T12:14:46Z 2019-09-29T15:05:34Z Teamscan in een nieuwe jas

Op de website van de SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) kwam ik de teamscan tegen voor de teamontwikkeling van Onderwijsteams maar nu als digitale tool. De teamscan is gebaseerd op het vierfasenmodel (Amelsvoort 2000).

Probeer hem hier!

Een papieren versie is achter deze link te vinden.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1421762 2019-06-19T14:05:46Z 2019-09-29T15:06:23Z Met plezier en professionaliteit samenwerken in teams.

De Stichting Onderwijsmarktfonds MBO (SOM) heeft 10 succesfactoren voor het met plezier en professionaliteit samenwerken in teams bij elkaar gebracht in een aantrekkelijke en handige publicatie. 

Elke succesfactor wordt op een eigen pagina kort uitgewerkt en samen leveren ze een perfecte Checklist op waar elke onderwijsteam zijn voordeel mee kan doen. 

Ik heb de checklist natuurlijk tegen de HJGGV-cyclus aangehouden en ik kan moeiteloos alle succesfactoren terugvinden in hoe HJGGV is ingericht als methodiek en als online teamomgeving.

MOOI TOCH?

De publicatie is te vinden achter deze link.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1417077 2019-06-12T12:31:00Z 2019-06-14T07:50:33Z Leren van HJGGV

Waar een inspectiebezoek vooral een summatieve toets van de onderwijskwaliteit is, heeft de HJGGV-cyclus meer weg van een voortdurend formatief assessment. De HJGGV-cyclus biedt onderwijsteams een werkwijze waarin de kwaliteit van het onderwijs kort-cyclisch wordt geëvalueerd door de studenten. Dat heeft alle voordelen die bij een formatieve evaluatie horen.

‘Klopt die aanname?’ Dat willen wij, Nadira Swaab van het ICLON en ik van HJGGV, graag onderzoeken in het VO. En daarom gaan we een onderzoeksaanvraag indienen bij het NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 

De volgende stap is dat we op zoek gaan naar pilot-scholen, de eerste hebben we al. Zou je met jouw school mee willen doen of wil je meer informatie over het onderzoek? Mail dan n.saab@iclon.leidenuniv.nl
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1460833 2019-05-20T15:08:00Z 2019-09-29T15:12:31Z “SAMENWERKEN AAN ONDERWIJSKWALITEIT” binnen opleidingsteams ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1407067 2019-05-09T12:27:43Z 2019-05-09T12:28:58Z studenten Manager Retail zien het zitten

Gister was ik bij een BBL klas van de opleiding Manager Retail van Handel & Ondernemen (MBO College Westpoort) om de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus te introduceren. Ze benoemden onmiddellijk alle haken en ogen die aan het laten draaien van de cyclus vast zouden kunnen zitten. En tegelijk waren ze het allemaal eens over het belang ervan. Een aantal studenten zag meteen mogelijkheden voor iets HJGGV-achtigs in het bedrijfsleven, niet zozeer voor de klanten maar voor de medewerkers. 
Het grootste deel van de bijeenkomst is trouwens gegaan over mijn beginnend ondernemerschap. Ik ben uitgebreid ondervraagd over alle aspecten daarvan. Het maakt dat ik me weer realiseer wat voor avontuur dit is, want dat is het. 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1396522 2019-04-10T15:02:22Z 2019-04-18T12:02:54Z afnemen met de QR-code

Het plaatje spreekt voor zich, denk ik. Probeer deze QR-code zelf eens.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1388515 2019-03-21T22:05:55Z 2019-05-22T10:23:15Z Silvia Hoogvorst vertelt over het omzetten van feedback in een teamactie

Silvia Hoogvorst is docent biologie en studieloopbaanbegeleider aan de MLO van mboRijnland en heeft net de eerste teambijeenkomst over de feedback achter de rug. 

Hieronder de uitkomsten van de eerste Startweek, zonder de feedback natuurlijk. De volgende stap in de cyclus is de terugkoppeling van de uitkomsten en de teamacties naar de studenten.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1374512 2019-02-15T13:04:10Z 2019-02-18T14:23:04Z Nora El-Yattioui vertelt over de cyclus bij AGU

Nora El-Yattioui is docent Gezondheidszorg, onderwijsontwikkelaar en HJGGV-regisseur bij het Gezondheidscollege van ROC Midden Nederland. Bij ROC Midden Nederland is door een steeds groter aantal onderwijsteams gekozen voor de HJGGV-cyclus als tool om studentenparticipatie te optimaliseren en het onderwijs te verbeteren.
In het filmpje laat ze een deel van het Dashboard zien van de opleiding AGU en vertelt ze hoe HJGGV door het onderwijsteam wordt opgepakt.

Tijdens de CvI conferentie eind maart in Den Haag geven Nora en ik een workshop met als titel HJGGV: voor betere studenten- én docentenparticipatie

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1373463 2019-02-12T22:05:03Z 2019-06-14T09:12:32Z Merel van Rees over HJGGV als studentenparticipatietool

Merel van Rees is projectleider Studentparticipatie bij ROC Midden Nederland. Ze vertelt in het filmpje waarom ze enthousiast is over HJGGV. 
Merel heeft destijds zelf als MBO student aan het Rijn IJssel College een Studentenraad opgericht en is vicevoorzitter van JOB geweest. 

Tijdens de CvI Conferentie 2019 eind maart in Den Haag houdt Merel een MBO-talk met de titel Studentparticipatie: #Waarom is duidelijk, maar #Hoedan?

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1370307 2019-02-04T14:44:30Z 2019-02-05T09:20:51Z tips vanuit het VO

Er zitten in het VO meer haken en ogen aan het draaien van HJGGV-cyclus dan in het MBO maar dat komt niet door een gebrek aan tips. Deze komen uit de eerste vier leerjaren.


]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1368352 2019-01-29T20:38:53Z 2019-01-31T20:31:17Z Henk van der Weit over de dialoog binnen het team

Henk van der Weit is docent bij de opleiding Motorvoertuigentechniek en Carrosserie (MEC) van ROC Midden Nederland. Henk is ook HJGGV-regisseur van het team. 

Wat Henk vertelt in het filmpje doet zo sterk denken aan een artikel van Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN) in Science Guide dat ik er een stukje uit citeer. De rest van het artikel is te vinden achter deze link.

"Maar helemaal lastig is om met elkaar het constructief conflict aan te gaan (Vanden Bossche, 2006). 
Bij dit laatste is de diversiteit binnen het team uitgangspunt en vindt er een dialoog plaats om verschillende ideeën tegen elkaar af te wegen. Juist deze aanpak kan leiden tot lastige situaties maar ook tot nieuwe creatieve oplossingen.  Constructieve conflicten worden vaak verward met ruzies in het team. Maar daar gaat het hier niet over. In een stevige dialoog worden verschillen in ideeën expliciet gemaakt, in plaats van ze onbenoemd onder het vloerkleed te schuiven. Veiligheid ervaren en vertrouwen in elkaar zijn essentieel voor teamleden om dit te kunnen." 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350736 2018-12-06T09:10:09Z 2019-06-14T07:00:26Z Een activatiemail versturen

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350531 2018-12-05T12:37:46Z 2018-12-05T12:37:46Z Een bericht sturen naar alle docenten

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350274 2018-12-04T16:40:05Z 2018-12-12T10:20:58Z Afnames aanmaken en aanpassen

Een wat langer filmpje voor de regisseurs waarin gedemonstreerd hoe je de afnames voor een hele week aanmaakt, hoe je afnames aanpast en hoe je een enkele afname kunt aanmaken. Voor het gemak heb ik aangegeven waar je naar toe kunt voor specifieke onderdelen. 

  • 0:00 start
  • 0:43 format roosterbestand downloaden
  • 1:55 format roosterbestand uploaden
  • 2:35 afname aanpassen
  • 2:55 enkele afname aanmaken
  • 4:00 vooraankondiging afnames versturen
  • 4:32 klaar

Als je gebruik maakt van een HJGGV-Pro Licentie dan hoef je geen roosterbestand meer aan te maken en kun je beginnen bij 1:50.  

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1350201 2018-12-04T13:31:07Z 2019-10-13T13:31:09Z Docenten importeren

Het filmpje laat zien hoe je als regisseur een enkele docent of juist een heel team toe kan voegen aan de online HJGGV-omgeving. Ook het opnieuw versturen van de activatiemail komt aan de orde (begint bij 2:00). Onder het filmpje staat nog een belangrijke tip.


!! Als je na het bewerken het bestand opslaat op je computer, denk er dan aan dat het om een zogenaamd csv-bestand gaat en niet om een xls-bestand !!

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1348627 2018-11-29T14:02:09Z 2019-02-20T06:22:44Z Afnemen via de link in de herinneringsmail

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1348364 2018-11-28T17:20:32Z 2018-11-28T17:24:17Z introductie-ppt voor de studenten van Handel & Ondernemen

Bij MBO Colleges NOORD en WESTPOORT (ROC van Amsterdam) gaan de studenten van Handel & Ondernemen volgende week beginnen met de Startweek van de eerste ronde. 

Hieronder vind je de presentatie door Wiet Roodenburg, een van de HJGGV-regisseurs, is gemaakt voor de docenten om de cyclus bij de studenten te introduceren.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1348363 2018-11-28T17:13:25Z 2018-11-28T17:13:25Z ROC Midden Nederland is ook van de partij

Bij drie opleidingen van ROC Midden Nederland, een van het Gezondheids College, een van Veiligheid en Defensie College en een van het Automotive College, is de afgelopen maanden de HJGGV-cyclus getest. Alle drie teams hebben één ronde van de cyclus gedraaid en alle drie teams zijn enthousiast en hebben aangegeven door te willen gaan.

Het blijft niet bij deze drie. De andere BOL-opleidingen van het Automotive College en van het Veiligheid en Defensie College gaan ook kennismaken met HJGGV en mogelijk gebeurt dat ook bij de andere opleidingen van het Gezondheids College. Een belangrijke reden voor ROC Midden Nederland om met de HJGGV-cyclus aan de slag te gaan was om na te gaan of de studenten inderdaad via maar drie vragen met feedback zouden komen waar de teams handen en voeten aan kunnen geven. En dat blijkt prima uit te pakken. Kortcyclische studentenparticipatie als onderdeel van de HJGGV-cyclus leidt via de Onderwijsteams tot groter Studentsucces, dat is waar ROC Midden Nederland voor gaat. ]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1339294 2018-11-02T15:04:00Z 2018-11-02T16:00:47Z Afnemen van de HJGGV-vragen vanuit het Dashboard

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1337454 2018-10-29T20:22:16Z 2018-10-29T20:22:16Z Nieuws vanuit het ROC van Amsterdam

De HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus biedt studenten de mogelijkheid om heel regelmatig aan te geven wat ze binnen hun opleiding goed vinden gaan en waar ze verbetermogelijkheden zien. Dat kost ze telkens letterlijk maar een paar minuten tijd. Én ze kunnen, net zo regelmatig, in nog minder tijd, aangeven of ze bemerken dat het onderwijsteam met de feedback aan de slag is gegaan.

Ook bij Handel & Ondernemen binnen MBO College Noord en MBO College Westpoort - ROC van Amsterdam - zijn de onderwijsteams benieuwd naar de antwoorden van de studenten op de drie (3!) HJGGV-vragen. Vijf teams gaan hun studenten er binnenkort naar vragen.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333759 2018-10-19T09:00:48Z 2018-10-19T09:00:48Z Het Deltion College sluit aan

De studenten en docenten van de opleiding Doktersassistent van het Deltion College gaan van start met de HJGGV-cyclus. Dat wil zeggen alles staat in de startblokken zoals je in het Dashboard van regisseur Tjarde Gaastra hieronder kunt zien. Alleen het rooster van de laatste lessen moet nog worden geüpload maar dat gebeurt vlak voor de Startweek. Daarna verschijnen in elk docenten-dashboard de afnamemomenten incl. de afnamelink. 

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333596 2018-10-18T17:16:44Z 2019-03-27T07:37:14Z App
De app zelf is te vinden in de Apple App Store en in de Google Play Store.
Je kunt om ook zelf uitproberen: bit.ly/appproberen


]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333553 2018-10-18T12:41:11Z 2018-12-04T12:57:41Z Het plannen van een nieuwe ronde

In het filmpje zie je hoe het plannen van een ronde gaat. Kijk bij 3:16 als je bij wilt weten hoe je een bestaande ronde aanpast.

In de pdf onder het filmpje staan wat tips over het maken van de planning.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1333766 2018-06-26T10:00:00Z 2019-03-21T12:51:37Z Themamiddag Studentparticipatie

De Themamiddag bij het Consortium voor Innovatie, beter bekend als het CvI over studentparticipatie is prima gelukt. Met twintig collega's zijn we op zoek gegaan naar de grootste horde op weg naar een succesvolle en duurzame studentparticipatie. 

WEERSTAND BIJ DOCENTEN(TEAMS) was uiteindelijk de winnaar. Alles over de middag is te lezen in het uitstekende verslag van Karin Winters achter de link https://karinblogt.nl/luisteren-naar-de-student-om-je-onderwijs-te-verbeteren/

De aanprijzing "HJGGV, dé verbetercyclus voor Onderwijsteams" kan op twee manieren gelezen worden. Dat is niet per ongeluk zo. De online omgeving die de cyclus ondersteund is doelbewust ingericht om teamvolwassenheid te monitoren en kort-cyclisch op te pakken, mocht dat nodig zijn. Ik kom graag langs om te laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1289056 2018-05-30T13:45:37Z 2018-06-27T12:43:48Z Feestelijke Pitch

Vandaag was er een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Leiden ter gelegenheid van de jaarlijkse toekenning van de Onderwijsinnovatie subsidie. Deze subsidie is dit jaar toegekend aan 17 projecten en het project de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus in het VO is er een van. En we mochten ons project pitchen. Hieronder de bijbehorende presentatie.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1284404 2018-05-17T11:31:43Z 2018-11-10T13:09:35Z Innovatiesubsidie van de Gemeente Leiden

Drie Leidse VO scholen - Visser ’t Hooft Lyceum, Leonardo College (Scholengroep Leonardo da Vinci), VAVO Leiden (MBO Rijnland) - krijgen van de Gemeente Leiden subsidie om komend studiejaar HJGGV uit te proberen.

Tijdens het project wordt de HJGGV-cyclus als pilot ingezet door geselecteerde docententeams in specifieke leerjaren binnen de deelnemende VO-scholen. De opbrengst wordt binnen de scholen en tussen de scholen gedeeld, zowel waar het gaat om de uitkomsten en de teamacties die voortkomen uit het draaien van de cyclus als om de lessons learned waar het gaat om het optimaliseren van het effect van de cyclus. De pilots op de verschillende scholen zijn te volgen via de website leiden.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl!

Achter deze link vind je informatie over alle projecten die de innovatiesubsidie van de Gemeente Leiden hebben ontvangen.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1284401 2018-05-17T11:16:22Z 2018-05-17T11:17:01Z Het CvI twittert

]]>
Herman Post