tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:/posts HebJeGenoegGeleerdVandaag-blog 2024-04-02T14:47:19Z tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2088131 2024-02-13T08:00:00Z 2024-03-12T17:52:32Z Ondersteun zeggenschap, het onderwijs wordt er beter van.
Zo ongeveer zegt Giel Kessels het. 

Giel is docent bij Summa Automotive & Smart Mobility, bestuurslid van de Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en doet promotieonderzoek aan de Open Universiteit. Zijn onderzoeksvraag luidt: Leidt keuzevrijheid bij ontwikkelingsgerichte toetsen in het mbo tot meer studentmotivatie voor deze toetsen?
Giel heeft de HJGGV-cyclus bijna zeven jaar geleden geïntroduceerd in zijn toenmalige team. Al in de Checkweek van de derde ronde gaf 90 procent van de studenten aan dat ze herkenden dat de docenten met hun feedback aan de slag waren gegaan. Echt een bijzonder resultaat! HJGGV ondersteunt de groei van zeggenschap en brengt die groei in beeld.

In het filmpje vertelt Giel over de gelijkenissen tussen keuzevrijheid bij toetsen en de HJGGV-cyclus.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb24, de volgende komt hier: hjggv.link/fb26

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2080911 2024-01-26T09:42:00Z 2024-03-12T17:52:01Z Tactvol Deze student heeft niet alleen oog voor de gevoelens van klasgenoten maar ook voor de gevoelens van de docenten voor wie de feedback bedoeld is. Tactvol feedback geven is een hele kunst en hier is het prachtig gelukt.

Als je alle studenten die bij jouw team horen, het vertrouwen en de ruimte geeft om een week lang anoniem hun kijk op de lesdag kenbaar te maken dan levert dat aan het eind van die week ALTIJD een verbeteragenda op.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb23, de volgende komt hier: hjggv.link/fb25

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2080909 2024-01-17T11:00:00Z 2024-03-12T17:51:47Z Gevolg en oorzaak Een mooie reflectie van deze student op het eigen gedrag in de klas die meteen gekoppeld wordt aan een uitnodiging aan docenten om te reflecteren op hun gedrag in de klas. Wordt hier gevolg en oorzaak onder woorden gebracht?

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb22, de volgende komt hier: hjggv.link/fb24

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Kijk hier: hjggv.link/schema. Nog meer weten: een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie  ]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2059969 2023-12-08T13:31:06Z 2024-03-12T17:51:11Z Ideaal voor succesvolle onderwijsteams HJGGV is ideaal om succesvolle onderwijsteams succesvol te houden.
De HJGGV-cyclus is dan geen verbetercyclus maar een kwaliteitscyclus. Het monitoren van de kwaliteit van je onderwijs - vanuit het perspectief van ALLE studenten - is een fluitje van een cent. De feedback van de studenten helpt om het succes van het team in beeld te brengen én vast te leggen én vast te houden. 

De feedback hieronder is van een BBL-student. Je herkent meteen een aantal factoren die van een team een succesvol team maakt. Gun je zelf dit soort complimenten en gun alle studenten de gelegenheid om ze te geven. 

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb21, de volgende komt hier: hjggv.link/fb23
Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl

#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2056976 2023-11-30T10:10:37Z 2024-03-12T17:50:51Z Toekomstige collega ”MIJN TIP: GEEF DE STUDENTEN HET GEVOEL ALSOF ZE SERIEUS WORDEN GENOMEN ALS TOEKOMSTIGE COLLEGAS IN HETZELFDE WERKVELD.”
Normaal haal ik de student die de feedback heeft ingetikt letterlijk aan maar deze tip vind ik zo krachtig en waardevol dat ik ‘m wil uitlichten. Des te langer ik er over nadenk, des te mooier ik ‘m vind. Mijn tip: haal de spel- en stijlfouten eruit en maak er een tegel van voor in elke lesruimte!

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb20, de volgende komt hier: hjggv.link/fb22
Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwi
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049323 2023-11-20T11:00:00Z 2024-03-12T17:50:14Z Het goede gesprek
De docenten raden een deel van de antwoorden altijd. Dat blijkt elke keer als ik aan een team vraag zelf de drie HJGGV-vragen (HJGGV.link/3vragen) te beantwoorden alsof ze student (leerling) zijn.
Kennelijk wordt er binnen veel teams niet structureel iets gedaan met wat studenten vinden, anders zouden die antwoorden niet te raden zijn...
Met HJGGV haal je de echte antwoorden planmatig op en ga je als samen structureel met de echte antwoorden aan de slag. En dat is precies wat ze doen bij de laboratiumopleidingen van Techniek College Rotterdam.
Margreet de Groot vertelt erover in het filmpje!

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb19, de volgende komt hier: hjggv.link/fb21
Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049321 2023-11-10T12:00:00Z 2024-03-12T17:49:55Z Het Festival der Creativiteitsorde Vandaag de laatste dag van het niet genoeg te prijzen Festival der Creativiteitsorde van het CvI (Consortium voor Innovatie). 
Waren gewone schooldagen ook maar soms zo… en ja, dat zijn ze soms ook als je afgaat op de feedback die een student aan het eind van zo’n dag gaf via de HJGGV-vragen. 
En ik denk dat ze vaker gaan voorkomen straks, als alle deelnemers van het festival weer in de eigen school aan het werk gaan. 

DANK!! Annemarie Hoevenaars en Addy de Zeeuw (en Ellen Elemans)

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb18, de volgende staat hier: hjggv.link/fb20
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049305 2023-11-03T13:00:00Z 2024-03-12T17:49:39Z HJGGV in het VO De HJGGV-cyclus draait ook in het Voorgezet Onderwijs. Ook daar zul je verrast worden door de feedback en ook daar is de feedback altijd goed bedoeld!

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb17, de volgende staat hier: hjggv.link/fb19

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049304 2023-10-20T11:30:00Z 2024-03-12T17:48:28Z Complimenten Je weet weliswaar niet goed waarom deze student dit teruggeeft maar het is een prachtig compliment om te ontvangen.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb16, de volgende staat hier: hjggv.link/fb18

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049301 2023-10-17T11:00:00Z 2024-03-12T17:48:13Z Leerdoelen, leeruitkomsten, lesdoelen Heldere leerdoelen - of leeruitkomsten of lesdoelen, afhankelijk van de context - helpen studenten om onderwijsactiviteiten als zinvol of op zijn minst als acceptabel te ervaren.

Dit soort feedback zou toch eigenlijk nooit nodig moeten zijn.. en komt vaker voor dan je zou denken.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb15, de volgende staat hier: hjggv.link/fb17

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049299 2023-10-13T10:00:00Z 2024-03-12T17:47:42Z Leerdoelen Het allerbelangsrijkste voor studenten is dat ze het als zinvol ervaren om op school te zijn. Dat lukt niet altijd en dat komt nogal eens doordat het voor de studenten niet duidelijk is welke leerdoelen de docenten voor ogen hebben.

En dan krijg je dit soort feedback…

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb14, de volgende staat hier: hjggv.link/fb16

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2049298 2023-10-10T08:00:00Z 2024-03-12T17:47:12Z Meer Studenten willen leren, dáárvoor komen ze naar school. Dat levert soms dit soort schietgebedjes op…
De kunst is om ook tijdens het herhalen het leren zichtbaar te maken.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb13, de volgende staat hier: hjggv.link/fb15

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur  #studentparticipatie
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2032437 2023-10-04T13:09:05Z 2023-10-04T13:13:11Z Twee graadmeters Het draaien van de HJGGV-cyclus brengt veel meer op dan je op grond van het kleine aantal (3) HJGGV-vragen zou verwachten. Met een deel van de data krijg je zicht op de effecten van de PDCA-cyclus, die de HJGGV-cyclus in wezen is. Met een ander deel krijg je zicht op de kwaliteit van de PDCA-cyclus en op wat je daar aan kan doen. Dat is minstens zo belangrijk. 

Twee voorbeelden: 
Als studenten zich niet aan de spelregels houden - het noemen van de naam van een docent bijvoorbeeld - wordt de respons verwijderd nog voor die bij het team terecht komt. Docenten krijgen niet te zien wat er verwijderd wordt maar ze krijgen wel, via de roze lijngrafiek, te zien hoe vaak dat nodig was. 
De roze lijngrafiek is een graadmeter voor het commitment van de studenten aan de HJGGV-cyclus. Des te dichter bij de nul-lijn des te hoger het commitment. 
Met dat commitment zit het eigenlijk altijd en overal goed!!

Het tweede plaatje laat zien hoe goed het tijdens de Afnameweek lukt om de HJGGV-vragen daadwerkelijk aan de studenten voor te leggen. Elke teamlid heeft zicht op dat plaatje. Het is de verantwoordelijkheid van het team om het percentage gelukte afnames zo hoog mogelijk te krijgen. 

Die percentages leveren de blauwe lijngrafiek op. Des vaker het lukt om de HJGGV-vragen aan de studenten voor te leggen, des te beter het is. 
Het is aan het onderwijsteam en aan de teamleden om dat voor elkaar te krijgen. 
De blauwe lijngrafiek kan helpen om de kwaliteitscultuur te versterken en in beeld te krijgen in hoeverre dat lukt.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb12, de volgende komt hier: hjggv.link/fb14

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

Als je op iPhone of iPad de pdf wilt lezen, klik dan hier.

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2030146 2023-09-27T10:00:00Z 2024-04-02T14:47:19Z Meteen betrekken “We zijn nog niet zover om studenten te vragen wat ze vinden van ons veranderende onderwijs. Dat doen we liever later als het wat meer uitgekristaliseerd is”. 
In het onderwijs wordt werken aan het onderwijs vaak pas achteraf geëvalueerd (summatieve evaluatie). Dat is helemaal niet nodig. Betrek studenten van meet af aan bij het veranderen. Dat kan op heel veel manieren. Een manier die zich goed laat combineren met andere werkwijzen is het inzetten van de HJGGV-cyclus (formatieve evaluatie).

Bij Toekomstgericht Techniekonderwijs van MBO College Almere en Poort (ROC van Amsterdam | Flevoland) zijn ze drie jaar geleden gestart met modulair onderwijs. Studenten konden vanaf dat moment hun eigen leerroute bepalen (voor meer over TTO, klik hier https://lnkd.in/edzzZXRZ). De HJGGV-cyclus is tegelijkertijd ingevoerd, juist om meteen de ervaringen van ALLE studenten op een comfortabele manier te kunnen ophalen, vast te leggen en te gebruiken.

In het interviewtje vertelt Mirte Smeenk, projectleider TTO hoe o.a. HJGGV helpt.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb11, de volgende komt hier: hjggv.link/fb13

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2030145 2023-09-25T10:00:00Z 2024-03-12T17:45:31Z Autonomie "Geef studenten steeds alle ruimte om te laten zien waartoe ze in staat zijn, ook bij het evalueren van het onderwijs. “, schreef ik in mijn vorige bericht (hjggv.link/fb10). 

De feedback van deze student illustreert het perfect: de vrijheid die de studenten gegund is om terug te geven aan de docenten wat zij zelf van belang vinden, wordt gebruikt om meer vrijheid te vragen voor de studenten tijdens de opleiding, in het belang van de opleiding.
(De laatste regel is kennelijk bedoeld om de feedback extra gewicht te bezorgen, ook opvallend.)

Hoe waarderen jullie deze feedback? Zouden jullie er iets mee willen/kunnen?

Het volgende HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb12

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2030144 2023-09-21T10:00:00Z 2024-03-12T17:44:27Z De kunst van het feedback geven Feedback geven is een vaardigheid die elke MBO-er later nodig heeft. Het komt geregeld voor dat onderwijsteams, n.a.v. de feedback die binnenkomt tijdens de Startweek, er voor kiezen feedback-lessen in te lassen bij Nederlands of Burgerschap.
Bij de volgende HJGGV-ronde kun je meteen zien of de lessen effect gehad hebben. 

Vergelijk deze feedback maar eens met die van gisteren (hjggv.link/fb9). Prachtig gewoon!!!

Geef studenten steeds alle ruimte om te laten zien waartoe ze in staat zijn, ook bij het evalueren van het onderwijs. En geef ze gelegenheid om zich daarin te ontwikkelen.

Het volgende bericht staat hier: hjggv.link/fb11

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2030143 2023-09-20T10:00:00Z 2024-03-12T17:44:06Z Fikse respons! Tijdens de Startweek van elke HJGGV-ronde (zie hjggv.link/schema) ligt de respons bij elke afname van de HJGGV-vragen verreweg de meeste keren boven de 85%. 
Niet elke student tikt telkens ook tips of tops in maar het streven is dat dat in meer dan de helft van de keren wel gebeurt. Aan het eind van de week heb je dan ook altijd meer dan genoeg opgehaald om uit te komen op een of twee speerpunten om aan te werken. 

De (anonieme) respons van de studenten is trouwens nooit gemeen of onbeschoft. Dat komt gewoon niet voor. 
Soms is feedback wel recht voor zijn raap of ongenuanceerd. En soms verwijst een uitspraak ook nog naar zichzelf, zoals deze..

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb8, de volgende staat hier: hjggv.link/fb10

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2030141 2023-09-18T10:00:00Z 2024-03-12T17:43:47Z De C van de PDCA-cyclus Tijdens de zogenaamde Checkweek wordt aan alle studenten de vraag voorgelegd of ze gemerkt hebben dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback die tijdens de Startweek, zo’n zes weken daarvoor, is ingetikt. 
Bij acht (!) van de tien teams loopt het percentage van de studenten dat dat merkt in de loop van de tijd op. M.a.w. de studenten voelen zich steeds vaker gehoord en gezien. Dat heeft ook een positief gevolg op de aard van de feedback: studenten gaan steeds meer meedenken. 

De feedback in dit HJGGV-tje werd ingetikt tijdens de Startweek van de tweede ronde.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb7, de volgende staat hier: hjggv.link/fb9

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2030140 2023-09-17T10:00:00Z 2024-03-12T17:43:20Z Collegiale consultatie maar dan net anders Het is hartstikke goed voor de kwaliteit van het onderwijs om geregeld bij elkaar in de les te kijken. Het is helemaal mooi als er dan ook nog gelegenheid is om observaties uit te wisselen én tips én complimenten. 
Maar ja, het kost wel veel tijd...
 
Er is één groep die alle tijd heeft om bij collega’s in de les te kijken, die dat de hele dag doet, week in week uit. Die groep blijkt ook prima in staat te zijn uit al die ‘lesbezoeken’ te destilleren wat ze graag zien en wat ze graag anders zien. In onderstaand HJGGV-tje lees je dat terug. 

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb6, de volgende staat hier: hjggv.link/fb8

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling

]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2029567 2023-09-15T10:00:00Z 2024-03-12T17:42:59Z Reflectie bij HJGGV

Docenten vinden geregeld dat de studenten ook naar zich zelf zouden moeten kijken bij het beantwoorden van de drie HJGGV-vragen. De vraag “Heb je genoeg geleerd vandaag?" kan ook gelezen worden als “Heb ik genoeg geleerd vandaag?”. In de antwoorden op de derde vraag lees je geregeld dat de eerste vraag zo begrepen is. Bij dit HJGGV-tje herken je dat. 

Ik raad docenten altijd aan het aan de studenten over te laten hoe die eerste vraag te interpreteren. Bij sommige opleidingen komt zo’n reflectie veel vaker voor dan bij andere en dat is op zich ook interessante feedback.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb5, de volgende staat hier: hjggv.link/fb7

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2029566 2023-09-14T10:00:00Z 2024-03-12T17:42:00Z Open versus gesloten

Voor het evalueren van onderwijs worden vaak gesloten vragenlijsten gebruikt met soms aan het eind nog een open vraag. 

Bij gesloten vragenlijsten bepalen, of is het beperken, de vragenstellers feitelijk waar de feedback over mag gaan. Dat is zonde. Laat het over aan de studenten zelf, gun ze alle ruimte om te zeggen wat ze willen. En geef ze het vertrouwen door dat anoniem te laten doen. De opbrengst wordt dan niet bepaald én beperkt door wat je aan ze vraagt maar door wat zij jou willen zeggen. Dat levert veel en veel meer op.

Dit HJGGV-tje bijvoorbeeld. Ik denk dat die een boeiende en relevante discussie kan opleveren in elk onderwijsteam, als je er de tijd voor neemt.

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb4, de volgende staat hier: hjggv.link/fb6.

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2029562 2023-09-13T10:00:00Z 2024-03-12T17:39:59Z De kwaliteit van de feedback

Soms is het nodig om aan de studenten te vragen of ze wat meer woorden willen gebruiken bij het intikken van de feedback omdat er anders te veel geraden moet worden naar wat er precies bedoeld wordt. Altijd is het goed om aan te geven dat het ook belangrijk is om in te tikken wat er juist goed gaat. 

De feedback die je dan krijgt, is niet vaak zo uitgebreid als die in dit HJGGV-tje maar vaker dan je zou denken. 

Het vorige HJGGV-tje staat hier: hjggv.link/fb3, de volgende staat hier: hjggv.link/fb5.

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast hier hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2029561 2023-09-12T10:00:00Z 2024-03-12T17:39:04Z Anonieme feedback? Juist wel!

Studenten de gelegenheid bieden om anoniem feedback te geven op de afgelopen lesdag is vragen om moeilijkheden, wordt er vaak gedacht. 

Het tegendeel is waar. De enkele keer dat studenten de spelregel vergeten dat docenten niet herkenbaar in beeld mogen komen, gaat het om complimenten. Maar ook voor complimenten geldt: feedback die met naam of toenaam gericht is aan een docent wordt verwijderd.
Studenten begrijpen de spelregel en blijken heel goed in staat er mee om te gaan.

Dat zie je ook terug in het volgende HJGGVeetje.. 
(de vorige staat hier: hjggv.link/fb2, de volgende staat hier: hjggv.link/fb4)

Meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl. En kijk alvast op hjggv.link/schema.
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2029560 2023-09-11T10:00:00Z 2024-03-12T17:46:28Z Onverwachte feedback

Kenmerkend voor de HJGGV-cyclus is dat de studenten, alle studenten, anoniem, zelf mogen weten wat ze aan het onderwijsteam kwijt willen over hoe ze het onderwijs beleven. Zolang het niet gaat over individuele docenten, is alles welkom. (hjggv.link/schema)

Hieronder weer een mooi HJGGVeetje.. (en hier vind je de vorige hjggv.link/fb1, de volgende hier hjggv.link/fb3)

Wil je meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur #studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/2029558 2023-09-08T10:00:00Z 2024-03-12T17:36:58Z De eerste van de rij

Deze week zijn de eerste onderwijsteams alweer begonnen met het afnemen van de HJGGV-vragen (hjggv.link/3vragen). En als altijd komen er weer prachtige reacties binnen.

Sommige antwoorden zijn gewoon leuk om te lezen, sommige kunnen zo op een Loesje-poster, sommige zouden niet misstaan in de OMDENKEN scheurkalender en er zijn er waar je gemakkelijk een hele teamvergadering aan kan wijden.
De totale opbrengst van een afnameweek levert, los van de kwaliteit van elke reactie op zich, altijd genoeg aanleiding om er mee aan de slag te gaan. Dat geldt voor het team en ook voor indivuele docenten.

Ik zal de komende tijd geregeld van die HJGGV-tjes op Linkedin plaatsen. 
(Hier vind je de volgende https://hjggv.link/fb2)

Wil je meer weten over de HJGGV-cyclus? Een TEAMS-sessie is zo georganiseerd, ik kom ook graag langs. Bel of app me via 0639751642 of mail me via herman@hjggv.nl
#HJGGV #StudentVoice #kwaliteitscultuur#studentparticipatie #teamontwikkeling
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1990239 2023-06-20T10:47:04Z 2024-03-13T16:22:15Z Opleidingsmanager Frans Robertus

Frans Robertus over de HebJeGenoegGeleerdVandaag-cyclus: ook voor mij als opleidingsmanager een uitkomst.

Vorige week sprak ik Frans tijdens de onvolprezen CVI conferentie (Consortium voor Innovatie) in Veldhoven. Frans is opleidingsmanager van Sport en Bewegen, bij MBO College Zuid | ROC van Amsterdam
Het thema van de conferentie was “durf.doe.deel.”. Dat sluit naadloos aan bij het inzetten van de HJGGV-cyclus en dit interviewtje.
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1905734 2022-11-19T18:17:42Z 2022-11-19T18:18:53Z Klik op de pijl voor het filmpje ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1875251 2022-09-02T10:10:39Z 2022-09-02T10:10:39Z Regisseur Miranda Kasius over het belang van het waarom

Bij Entree onderwijs staat een goede relatie tussen docent en student op nummer 1. Bij alle Entree opleidingen van het College Start-Up Hybride Onderwijs van mboRijnland is het daarmee prima gesteld. Die conclusie kun je gerust trekken uit het hoge percentage studenten dat JA zegt op de vraag “Heb Je Genoeg Geleerd Vandaag?”. Niet dat er een 1-op-1 verband bestaat tussen een goede relatie en genoeg leren maar los van elkaar staat het zeker niet. Het afgelopen studiejaar schommelde het percentage JA-zeggers gemiddeld over alle opleidingen tussen de 80% en 90%. 

@Miranda Kasius is HJGGV-regisseur bij twee Entree opleidingen van het College Start-Up. Ze vertelt in het filmpje dat het succes van HJGGV valt of staat bij een goede uitleg van het belang van feedback bij het samen werken aan de kwaliteit van de eigen onderwijspraktijk. Een hoog percentage JA-zeggers is wel fijn maar helpt niet genoeg. Daar heb je de antwoorden op de derde vraag voor nodig… hjggv.link/3vragen 
 
]]>
Herman Post
tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1845728 2022-06-23T07:55:15Z 2022-06-23T07:56:49Z 5 jaar HJGGV BV ]]> Herman Post tag:www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl,2013:Post/1842619 2022-06-16T12:13:25Z 2022-06-27T12:13:37Z ROC Mondriaan gaat mee doen!! ]]> Herman Post