Voortgang en aanbeveling MBO in Bedrijf

MBO in bedrijf geeft in hun in augustus verschenen voortgangsrapportage MBO: vol in bedrijf precies aan waarom het zo belangrijk is een instrument als HJGGV in te zetten.

Onder de kop Professionalisering is op blz. 15 het volgende te vinden:

En onder de kop Aanbevelingen staat op blz. 33 dit:
Trouwens, ook de rest van het stukje over professionalisering bepleit het gebruik van HJGGV als tool voor teamleren en teamontwikkeling: 
klik op MBO: vol in bedrijf voor de volledige rapportage.
(met dank aan oud-collega Reinier de Haan)