Het afnemen van de vragen

Het afnemen van de vragen gaat het makkelijkst via de knop NU AFNEMEN in je Dashboard. Je komt op je Dashboard door te klikken op de link onderaan het herinneringsmailtje dat je 's morgens krijgt als je de HJGGV-vragen moet afnemen. Je kunt ook naar je Dashboard door in te loggen met je e-mailadres en je wachtwoord via https://portal.hjggv.nl.

Als je op de knop NU AFNEMEN klikt dan leg je eerst vast hoeveel studenten/leerlingen er in de klas zitten en vervolgens kun je zien hoeveel studenten/leerlingen de vragen ook echt beantwoorden. Als je dat tegelijkertijd met de beamer projecteert, blijken de studenten veel gemakkelijker mee te doen.

In het filmpje zie je hoe het werkt:

Je kunt ook de afnamecode gebruiken die in je herinneringsmail staat maar de code projecteren met de beamer levert in de regel meer respons op.   

Het scherm van alle telefoons en laptops krijgt aan het eind van de afname dezelfde, onvoorspelbare, kleur. Daarmee is snel na te gaan of de afname goed gegaan is.

Labelen

De meeste evaluatievragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit gesloten vragen. Gesloten evaluatievragen bepalen feitelijk waar de studenten wat van mogen vinden. Dat is juist bij het verzamelen van feedback niet wat je zou willen. Het gaat tenslotte niet om wat de docenten willen vragen maar om wat de studenten willen zeggen. En ze daar op voorhand m.b.v. gesloten vragen in beperken, is zonde, je weet niet wat je misloopt!

Bij HJGGV draait het allemaal om de antwoorden die de studenten geven op de derde open vraag. De eerste twee vragen - Heb je genoeg geleerd vandaag? en Wat voor cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag? - leiden de derde vraag in:  Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen?

In het filmpje zie je hoe de veelheid aan antwoorden op de derde vraag te ordenen is met behulp van labels en hoe het team vervolgens kan analyseren welke teamacties nodig zijn. De discussies in het team over de feedback en de conclusies die vervolgens getrokken worden, daar gaat het om in de HJGGV-cyclus.

Vanaf de SURF Onderwijsdagen

De Startweek & de Checkweek: Het afnemen van de vragen

In een afnameweek worden de HJGGV-vragen aan het eind van elke lesdag voorgelegd aan de studenten/leerlingen. Bij de start van de laatste les projecteert, of schrijft, de docent de afnamecode op het bord.
De studenten openen op hun telefoon de HJGGV-app, vullen de code in en beantwoorden de vragen. (De app is te vinden in de Apple App Store en in de Google Play Store.)
De leerlingen kunnen de vragen ook beantwoorden op de website https://app.hjggv.nl (zonder www dus).
Het grote voordeel van de app is dat je niet per ongeluk op een verkeerde website kunt terechtkomen en het afnemen van de vragen gaat via de app simpelweg sneller. Maar ook via de website duurt het beantwoorden van de vragen niet langer dan een paar minuten. 

De docent kan op twee manieren aan de afnamecodes komen: via de mail of via het dashboard. 

Via de mail
De docent krijgt voorafgaand aan de afnameweek een mailtje met een lijst van de lessen waar hij de vragen afneemt. Voor elke les is een aparte code aangemaakt die de studenten/leerlingen nodig hebben om de vragen te kunnen beantwoorden. De docent ontvangt op de dagen zelf nog een herinneringsmailtje. Hieronder een voorbeeld van zo'n mailtje. 
Afnemen via het Dashboard
Je kunt de code beameren vanuit je Dashboard. Op de dag van de afname verschijnt er een link achter de betreffende les. Als je op die link klikt, dan gaat de rest vanzelf. Hieronder vind je een filmpje waarin gedemonstreerd wordt hoe het werkt.

Spelregels
Bij het beantwoorden van de vragen horen een paar spelregels voor de studenten en docenten:
  • Denk bij het beantwoorden van de vragen terug aan de hele lesdag.
  • Als je tips wilt intikken - dat kan alleen tijdens een Startweek - leg dan duidelijk uit wat je vindt dat er anders zou moeten. Je kunt natuurlijk ook aangeven wat je vindt dat er juist goed gaat! Allebei mag natuurlijk ook. 
  • Bij het intikken van tips mag je geen namen noemen. Het is niet de bedoeling dat je tips aan een specifieke docent geeft. We deleten je feedback als er toch een naam in voor komt, ook als het een compliment is. 
  • De tips die jullie geven zijn alleen voor jullie docenten bestemd. De tips worden achteraf niet in de klas besproken.
  • Alle antwoorden worden aan het eind van de week samengevoegd. Er is niet te zien uit welke klas bepaalde reacties gekomen zijn en daardoor is niet te achterhalen wie de feedback gegeven heeft. 
Na het beantwoorden van de laatste vraag krijgt het scherm van de telefoon een bepaalde kleur. Die kleur is voor alle telefoons in de klas hetzelfde. Daarmee kan de docent checken of het beantwoorden van de vragen goed is gegaan.